• Skatt på privat konsum

Skatt på privat konsum - JESSHEIM

Dato: 11. oktober 2022
Tid: 08.30 - 09.15
BDO
Furusethgata 10
Jessheim  
veibeskrivelse

Kristen Elstad
Email
  • Velkommen til seminar hos BDO

Finansdepartementet har fremlagt et forslag til nye regler for beskatning av privat konsum i selskaper. Forslaget gjelder selskap hvor personlig skattyter eier eller kontrollerer minst 50% av aksjene.  Reglene har blitt omtalt som «stoppregler» og «monsterskatt», og innebærer at eiendom, båter, fly og helikopter som selskapet disponerer skal beskattes etter egne sjablonregler, med mindre det kan dokumenteres at objektene brukes i selskapets inntektsgivende aktivitet.

Det er foreslått at reglene får virkning fra 1. januar 2023. Lovforslaget favner bredt og har blitt kritisert.

I dette seminaret går vi nærmere inn på forslaget:

  • hvem som omfattes
  • hva dette betyr for bl.a.  familieselskaper, utleievirksomheter etc.

 

Seminaret er gratis.   Registrer deg med knappen under.  

Meld deg på