• Åpenhetsloven

Åpenhetsloven - Lillestrøm

Dato: 07. desember 2022
Tid: 08.30 - 09.30
BDO i Lillestrøm
Portalen, Tærudgata 16
8. et.
Lillestrøm  
veibeskrivelse

Øyvind Ørbeck
Email
  • Velkommen til seminar hos BDO

BDO har gleden av å invitere til gratis frokostseminar om åpenhetsloven. Hele 9.000 virksomheter er omfattet av åpenhetsloven som ble innført med virkning fra 1. juli 2022, og enda flere vil bli indirekte berørt. Loven stiller en rekke krav til virksomhetene, som det er viktig man forbereder seg på. Hvem omfattes av loven? Hvilke krav stilles til virksomheten? Hvordan skal man starte arbeidet? Hvordan skal aktsomhetsvurderingene og risikoanalysen gjøres?

Seminaret vil bidra til innsikt i lovens krav til virksomhetene som direkte og indirekte omfattes av åpenhetsloven, og hva som ligger i kravet til aktsomhetsvurdering og risikoanalyse. Seminaret vil bidra til avklaringer og gi konkrete tips til hvordan din virksomhet kan tilpasse seg kravene i loven på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Program:
Frokost og kaffe

Åpenhetsloven
Jan Høegh, direktør, BDO

Spørsmål og avslutning

 

Registrering og servering fra kl. 08:00;  Seminaret starter kl. 08:30

Påmelding