• Praktisk personallederkurs

Praktisk personallederkurs - Trondheim

From: 14. februar 2023
To: 15. februar 2023
BDO
Klæbuveien 127
7031  Trondheim
veibeskrivelse

Tonje Hustøft
Email
 • Velkommen til kurs hos BDO

Ønsker du et praktisk personallederkurs som gir deg en konkret verktøykasse i arbeidshverdagen?

Ansettelsesprosessen, fraværshåndtering, konstruktive tilbakemeldinger og kommunikasjon. Oppgavene for en personalleder er mange - og mangfoldige. Vi er godt kjent med både utfordringer og muligheter for ledere, og tilbyr et praktisk personallederkurs som gir deg en konkret verktøykasse i arbeidshverdagen.

 

 

Første kursdag fokuserer vi på personalleders rolle, plikter og muligheter, og vil bl.a. gjennomgå:

Ansettelse, ansattereisens første steg

 • Hva er lov og ikke? Hva kan vi ikke spørre om i intervjuet, og hvordan hente informasjonen vi ønsker på en god måte?
 • Hva må du huske på underveis og etter?
 • Hvordan benytte prøvetiden på en god måte for både arbeidsgiver og arbeidstaker?
 • Arbeidsavtalen. Hva må og bør stå i den? 

Sykefravær. Forebygging og tilrettelegging

 • Hvordan forebygge og følge opp langtidssykefravær?
 • Hva kan en som leder gjøre ved hyppig korttidsfravær?
 • Hvilke krav kan man stille til en sykemeldt, og hva er arbeidsgivers plikter? Her skal vi gå nærmere inn på arbeidsmiljølovens § 4-6, som handler om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

Når de utfordrende dagene kommer

 • Hvordan håndtere medarbeidere som ikke leverer som forventet?
 • Den vanskelige samtalen. Mange ledere kvier seg for å gi konstruktive tilbakemeldinger. Hvordan gå frem?
 • Avvikling av arbeidsforhold. Hvordan kan man gjøre det?

 

Den andre dagen skal vi jobbe med kommunikasjon og adferd. Målet er at våre kursdeltagere skal bli bedre i møte med andre.

Adferd og kommunikasjonstrening med Everything DiSC® - som verktøy.

Hvordan kan vi samarbeide godt med andre, på tross av at vi er forskjellige?


Alle får en egen lederprofil
Som en forberedelse til dag to vil deltagerne få tilsendt en link til kartleggingsverktøyet
Everything DiSC®. Deltagerne skal besvare en rekke spørsmål, som til sammen utgjør grunnlaget for den enkeltes ledelsesprofil. Profilen sier noe om hva som kjennetegner deltagerens adferd og kommunikasjonsstil.
 

Praktiske opplysninger:

Dato:  14-15. februar
Tid:  Kl. 09:00 – 15:00
Sted:  BDO, Klæbuveien 127, Trondheim
Pris:  12000,- + mva.

Inkludert i kursavgiften er:

 • To dagers praktisk lederkurs
 • Ledelsesprofil fra Everything DiSC®
 • Lunsj begge dager

 

Er det flere som ønsker å delta fra samme bedrift? Vi gir gjerne et skreddersydd tilbud til dere.  Ta kontakt med manager Tonje Hustøft på tlf 92288862 eller epost: [email protected] ved spørsmål.

 

Påmelding