• Skatteutvalgets innstilling

Fremtidens skatte- og avgiftssystem - Askim

Dato: 16. februar 2023
Tid: 16.30 - 18.00
Veksthuset
Stasjonsmester Frosts gate 18-20
Askim  
veibeskrivelse

Grete T. Thunæs
Email
  • Velkommen til BDOs SEMINAR

Mandag 19. desember 2022 la skatteutvalget frem sin utredning «Et helhetlig skattesystem».   Hva betyr disse forslagene i praksis? Hva tror vi kommer til å bli gjennomført?

Våre eksperter i BDO Advokater gir dere sine synspunkter og reaksjoner i vårt fysiske seminar på Veksthuset, Stasjonsmester Frosts gate 18-20, Askim:
Dato: Torsdag 16. februar
Tid: Kl. 16:30 – ca kl. 18:00 (Registrering og enkel bevertning fra kl. 16:00)

Skatteutvalget har tatt til orde for å beholde fritaksmetoden og aksjonærmodellen, men foreslår en rekke større og mindre endringer i dagens skattesystem:
•    Innføring av arveskatt
•    Økt skatt på kapitalinntekter
•    Innskjerping av reglene om skattemessig innbetalt kapital
•    Utvidelse av 3%-regelen
•    Lønnsfradrag
•    Reduksjon av formuesskatten, men ingen verdsettelsesrabatter
•    Skjerpet beskatning av egen bolig og hytte
•    Fjerning av dokumentavgiften
•    Flat sats for mva

Vi vil gå gjennom dette og mer. Håper vi ses på Grålum!

Seminaret er gratis - meld deg på med knappen under.

Jeg melder meg på!