1:
  • Åpenhetsloven

Åpenhetsloven - praktiske råd for forberedelser og redegjørelse

Dato:
Tid: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Webinar
  

Jan Høegh
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

Innen 30. juni skal alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven gjøre rede for sine aktsomhetsvurderinger. I dette webinaret svarer våre eksperter på relevante  spørsmål virksomheter har til åpenhetsloven og hvordan dere kan håndtere prosessen frem mot denne første redegjørelsen av aktsomhetsvurderinger etter at loven trådte i kraft 1. juli 2022.  

Du får praktiske råd og tips om hvordan du går frem. Viktige tema:
•    Styrets ansvar og styreforankring
•    Orden i eget hus
•    Kartlegging av leverandørrisiko og oppfølging av leverandører
•    Rapportering – hvordan utforme redegjørelsen

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Tid: Varighet: 49 min.
Pris: Gratis

Webinaret holdes av:
Birgitte Elena Sætre
Advokat, BDO Advokater

Jan Høegh
Director, BDO

Øyvind Hartvigsen
Advokat, BDO Advokater

Registrer deg her