1:
  • Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging og oppsigelse av sykmeldte ansatte - Trondheim

Dato: 27. september 2023
Tid: 10.00 - 15.00
BDO
Klæbuveien 127B
7031  Trondheim
veibeskrivelse

Tonje Hustøft
Email
  • Velkommen til kurs hos BDO

Sykefraværsoppfølging og oppsigelse av sykmeldte ansatte - En balanse mellom det som er påkrevd, lov og lurt!  

Alle som har jobbet med sykefravær vet at det ofte er utfordrende.

Som arbeidsgiver har vi mange plikter. Tilretteleggingsplikten og omsorgsplikt er sentrale i sykefraværshåndteringen. Å håndtere sykefravær på en god og riktig måte, handler om både det mellommenneskelige og det juridiske.  I løpet av disse timene sammen, vil vi gi praktisk og relevant kunnskap, samt diskutere de problemstillingene deltagerne har.

I kurset vil vi gjennomgå:
•    Gode tips til   sykefraværsarbeidet
•    Hvilke verktøy kan du benytte deg av for å løse sykefraværssaker?
•    Plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker ved sykefravær
•    Forebygging av sykefravær, herunder hvordan identifisere gjengangere på korttidssykefravær og hva kan du gjøre med det?  Hva innebærer tilretteleggingsplikten, og hvor langt strekker den seg? Konflikter som fører til sykefravær
•    Gode tips til samtalene med den sykemeldte
•    Hvorfor er det så viktig å dokumentere arbeidet som blir gjort, og hvordan bør du gjøre det?
•    Oppsigelse av sykmeldte. Når er det adgang til oppsigelse av sykmeldte og hvilken fremgangsmåte må følges.

Det er avsatt god tid til å diskutere erfaringer med de andre deltakerne.

Kursholdere:
Gry Anita Langsæter
Senior manager / Advokatfullmektig
Gry Anita er en erfaren foredragsholder og har mer enn femten års erfaring med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger. Gry Anita har erfaring fra departementene, teknologibedrift og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Tonje Hustøft
Senior manager og leder av HR-tjenester
Tonje Hustøft har jobbet med HR i 12 år, og har opparbeidet seg bred kompetanse på å være lederstøtte inn i sykefraværsarbeidet.

Ole Kristian Indergård
Senior HR-konsulent
Ole Kristian Indergård har også erfaring som HR-partner og HR-rådgiver fra både privat og offentlig sektor, og har en bachelor i juss.


Pris: NOK  4990 pr pers

Prisen inkluderer lunsj og forfriskninger. Påmelding er bindende.

Påmelding