• Søk etter seminar

Viser 1 - 7 of 7
1
01. juni 2017

Er du inne i, eller skal starte en fusjons- eller fisjonsprosess?

/nb-no/seminarer/20170601osl
07. juni 2017

Hvilke juridiske-, skatte- og avgiftsmessige forhold er særlig viktige å ta hensyn til, og når ? Erfaringer fra nylig gjennomført generasjonsskifte.

/nb-no/seminarer/20170607mol
07. juni 2017

Hva er etterretning, hvilke fallgruver finnes, hvordan bør virksomhetens etterretning organiseres og hvordan fremskaffe informasjonen?

/nb-no/seminarer/etterretning-i-risikoomrader-oslo
08. juni 2017

Vi tilbyr 3 tidsaktuelle foredrag på BDO-dagen i Trondheim

/nb-no/seminarer/20170608trh
09. juni 2017

25. mai 2018 trer EUs personvernforordning (GDPR) i kraft.  For å hjelpe virksomheter med å forberede seg på det nye regelverket arrangerer vi workshop 

/nb-no/seminarer/20170609osl
13. juni 2017

Hva bør eiendomsutviklere tenke på fra kjøp og opparbeidelse av tomteområder til salg av tomter og oppsettelse av bygg?

/nb-no/seminarer/20160613sta
14. juni 2017

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå inntil 20% fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt.

/nb-no/seminarer/20170614osl
Viser 1 - 7 of 7
1