• Søk etter seminar

Viser 1 - 9 of 10
1 2
08. juni 2017

Hold av plass i kalenderen 8. juni!  Da får du viktig kunnskap om hvordan man kan være en god eier  av kommunale foretak, ulike samarbeid og selskaper. Hvordan fungerer dette i samspill med hvilke roller, oppgaver, organisering og ansvar som ligger til styrene?  I tillegg til faglig påfyll og...

/nb-no/seminarer/20170608osl-1
31. mai 2017

Vurder aktuelle trusselaktører og deres handlemåter ved hjelp av enkle og effektive analyseteknikker i dette BDO-kurset.

/nb-no/seminarer/20170531osl
29. mai 2017

I dette kurset får du grundig innføring i sikringsrisikoanalyse som setter deg i stand til å utføre analyser selv og håndtere sikringsrisiko på en hensiktsmessig, kostnadseffektiv og sikringsfaglig god måte

/nb-no/seminarer/20170529osl
23. mai 2017

Den nye skatteforvaltningsloven har nå trådt i kraft.  I tillegg til en rekke forenklinger medfører den nye loven også viktige endringer som du bør være klar over.

/nb-no/seminarer/20170523osl
11. mai 2017

Som hovedregel er slike ytelser skattepliktig inntekt og skal innberettes til skattemyndigheten av arbeidsgiver, men mange ytelser er også helt eller delvis skattefri.

/nb-no/seminarer/20170511osl
05. mai 2017

Kostnader i forbindelse med transaksjoner og oppkjøp av selskaper beløper seg ofte til store summer.  Får aktørene fradragsrett?

/nb-no/seminarer/20170505osl
04. mai 2017

Møt blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Øst-Vest-konferansen 2017

/nb-no/seminarer/20170504brg
04. mai 2017

Hvordan bør man være organisert med tanke på merverdiavgift i byggeprosjekter?

/nb-no/seminarer/20170504osl
28. april 2017

Digital kriminalitet som løsepengevirus og direktørsvindel skjer stadig hyppigere. Alle er utsatt for digital kriminalitet!

/nb-no/seminarer/20170428osl
Viser 1 - 9 of 10
1 2