• Søk etter seminar

Viser 1 - 9 of 13
1  2
Er tilgjengelig fra 28. april kl. 08:30

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210428web
Tilgjengelig inntil videre

Ideelle organisasjoner går i likhet med mange andre virksomheter en usikker fremtid i møte. BDO ønsker derfor velkommen til webinar om ideelle og frivillige organisasjoners situasjon under Koronapandemien

/nb-no/seminarer/20201105web
Tilgjengelig inntil 31. mai

I dette webinaret gir BDOs eksperter en innføring i vilkårene og reglene for ordningen, herunder en oppdatering på endringene fra den første kompensasjonsordningen

/nb-no/seminarer/20210121web
Tilgjengelig inntil videre

BDO inviterer til bransjewebinar, spesielt beregnet på håndverkere.

/nb-no/seminarer/20210105web
Tilgjengelig inntil videre

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210217web
Tilgjengelig inntil videre

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210323web
Viser 1 - 10 of 13
1 2