• Søk etter seminar

Viser 1 - 9 of 14
1  2
Tilgjengelig til 23. september

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210323web
Tilgjengelig til 15. februar 2022

Å selge et selskap er en stor og ressurskrevende oppgave. Gjennom bruk av praktiske eksempler vil vi i dette webinaret fortelle deg hvordan du bør gå frem for å oppnå et best mulig resultat.

/nb-no/seminarer/20210208web
28. september 2021

Incentivordninger benyttes for å stimulere nøkkelpersonell til å øke verdiskapningen i bedriften.  Hva bør du  tenke på dersom bedriften vurderer å innføre incentivordninger?

/nb-no/seminarer/20210928web
Webinar

Fra 1. juli 2021 innføres betydelige endringer i EUs merverdiavgiftsregler for forsendelser av varer inn til EU. Hvem vil påvirkes av reglene?

/nb-no/seminarer/20210618web
Tilgjengelig til 1. november

Den 11. mai la Regjeringen frem sitt Reviderte Nasjonalbudsjett for 2021.  Vi ser nærmere på budsjettet og kommenterer de postene som betyr mest for deg som næringsdrivende.

/nb-no/seminarer/20210511web
Tilgjengelig til 18. oktober

Webinar om bærekraftsrapportering.  Pga. situasjonen med COVID-19 vil inntil videre alle seminaraktiviteter i BDO bli holdt digitalt.

/nb-no/seminarer/20200917web
Tilgjengelig til 28. oktober 2021

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210428web
Tilgjengelig til 28. oktober

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210217web
Tilgjengelig inntil 31. desember

EIC Accelerator er en av de mest aktuelle finansieringsordningene i EU for nyskapende vekstselskaper i SMB-segmentet.  Vil du vite mer om denne og andre støtteordninger?

/nb-no/seminarer/20200604trh
Viser 1 - 10 of 14
1 2