• Søk etter seminar

Viser 1 - 9 of 25
1  2 3
Tilgjengelig til 15. juni

Det eksisterer fremdeles store sosiale forskjeller i norsk arbeidsliv som må adresseres. Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt,...

/nb-no/seminarer/20211203web
25. mai 2022

We invite you to join us on May 25th for an envisioning executive webinar discussing the foundations of how to adopt and build a Data Driven culture that fuels every aspect of your organization. From ESG, to Cyber Security to Data Modernization to AI – our in house experts will cover it all

/nb-no/seminarer/20220525bdo
Tilgjengelig til 31. mai 2022

BDO presenterer de viktigste utfordringene innkjøpsfunksjonen nå står overfor, og peker på muligheter som kan øke verdiskapningen fra innkjøp.

/nb-no/seminarer/20210419web
Tilgjengelig til 1. juni

Endringer i samfunnets verdier, digitalisering, sikkerhetstrusler og sårbarheter påvirker nasjonale sikkerhetsinteresser. Som svar på utviklingen i risikobildet ble ny sikkerhetslov vedtatt og trådte i kraft 1.januar 2019. I e-læringskurset vil du få presentert sentrale bestemmelser i...

/nb-no/seminarer/20220601web
Webinar

Fra 1. juli 2021 innføres betydelige endringer i EUs merverdiavgiftsregler for forsendelser av varer inn til EU. Hvem vil påvirkes av reglene?

/nb-no/seminarer/20210618web
Tilgjengelig inntil videre

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021.  Mange virksomheter må nå ha kontroll på hvorvidt underleverandørene gir sine ansatte anstendige arbeidsforhold og opptrer i henhold til menneskerettighetene.

/nb-no/seminarer/20210617web
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.

I dette seminaret vil vi komme nærmere inn på hvilke oppgaver og ansvar et styre har, ikke bare i pressede situasjoner, men også i det daglige styrearbeidet.

/nb-no/seminarer/20211125web1
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.

Et av de viktigste tiltakene en organisasjon kan iverksette for å opprettholde og vedlikeholde tillit er god internkontroll i egen organisasjon

/nb-no/seminarer/20211125web3
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.

For å skape bevissthet og prioritet rundt bærekraft vil kravene til rapportering øke med årene som kommer.

/nb-no/seminarer/20211125web2
Viser 1 - 10 of 25
1 2 3