• Søk etter seminar

Viser 1 - 9 of 11
1  2
Tilgjengelig til 1. juli 2021

BDO inviterer til bransjewebinar, spesielt beregnet på håndverkere.

/nb-no/seminarer/20210105web
Tilgjengelig til 18. september

Ideelle organisasjoner går i likhet med mange andre virksomheter en usikker fremtid i møte. BDO ønsker derfor velkommen til webinar om ideelle og frivillige organisasjoners situasjon under Koronapandemien

/nb-no/seminarer/20201105web
Tilgjengelig til 18. oktober

Webinar om bærekraftsrapportering.  Pga. situasjonen med COVID-19 vil inntil videre alle seminaraktiviteter i BDO bli holdt digitalt.

/nb-no/seminarer/20200917web
Tilgjengelig til 1. november

Den 11. mai la Regjeringen frem sitt Reviderte Nasjonalbudsjett for 2021.  Vi ser nærmere på budsjettet og kommenterer de postene som betyr mest for deg som næringsdrivende.

/nb-no/seminarer/20210511web
Tilgjengelig til 17. september

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210217web
Tilgjengelig til 31. desember 2021

BDO presenterer de viktigste utfordringene innkjøpsfunksjonen nå står overfor, og peker på muligheter som kan øke verdiskapningen fra innkjøp.

/nb-no/seminarer/20210419web
Tilgjengelig til 28. oktober 2021

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210428web
Tilgjengelig til 23. september

Vi gjennomgår de viktigste endringene i den nye arveloven, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210323web
Tilgjengelig til 15. februar 2022

Å selge et selskap er en stor og ressurskrevende oppgave. Gjennom bruk av praktiske eksempler vil vi i dette webinaret fortelle deg hvordan du bør gå frem for å oppnå et best mulig resultat.

/nb-no/seminarer/20210208web
Viser 1 - 10 of 11
1 2