1:
  • Søk etter seminar

Viser 1 - 8 of 8
1
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

I en transaksjonsprosess er det en rekke juridiske forhold som partene må ta hensyn til i forbindelse med utforming og oppbygging av selve avtalen.

/nb-no/seminarer/20230220web3

I dette webinaret går vi nærmere inn på prosessen der man samler inn og analyserer informasjon om selskapet, en såkalt due diligence.

/nb-no/seminarer/20230220web2
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Skal din virksomhet kjøpe eller overføre aksjer og samtidig foreta en omorganisering? Da er det viktig å være bevisst på de arbeidsrettslige reglene om virksomhetsoverdragelse.

/nb-no/seminarer/20230220web4
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Kjøp og salg av virksomhet utløser en rekke juridiske problemstillinger du bør kjenne til.  BDO Advokater gjennomgår noen av disse utfordringene i denne webinarserien.

/nb-no/seminarer/20230220web5
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Det finnes mange typer aksjekjøpsavtaler, og for transaksjoner som inkluderer eiendomssalg finnes det mange meglerstandarder.  I dette webinaret behandler vi hva som er særegent for slike aksjekjøpsavtaler, samt oppgjørsavtalen.

/nb-no/seminarer/20230220web6
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Allerede i oppstartfasen av en virksomhet kan og bør man planlegge for en fremtidig transaksjon, eksempelvis knyttet til salg av selskapet eller investeringer i selskapet. På sikt vil en slik tilrettelegging kunne være fordelaktig for en gründer.

/nb-no/seminarer/20230220web7
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Skal du kjøpe eller selge en virksomhet? Etter transaksjonsprosessen er det en rekke skatte- og avgiftsmessige forhold som partene må huske på, både ved kjøp av aksjer som ved virksomhets-/innmatskjøp, dvs. overdragelse av f.eks. eiendom, maskiner, varelager og rettigheter.

/nb-no/seminarer/20230220web8
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Vi gir deg viktig informasjon om de juridiske muligheter og fallgruver innen de første fasene av kjøps-/salgsprosessen

/nb-no/seminarer/20220608web
Viser 1 - 8 of 8
1