• Søk etter seminar

Viser 1 - 32 of 35
1  2
10. juni 2022

I dette webinaret setter vi fokus på prosessen før og etter ansettelser. Dette inkluderer selve jobbintervjuet med de aktuelle kandidatene, vurderingen om midlertidig eller fast ansettelse og den viktige prøveperioden. 

/nb-no/seminarer/20220602web
22. juni 2022

I dette webinaret går vi gjennom hva som kreves for at en arbeidsgiver kan gå til oppsigelse av ansatte som følge av nedbemanning, samt de prosessuelle formkravene som leder frem til en slik beslutning.

/nb-no/seminarer/20220602bweb
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.

Et av de viktigste tiltakene en organisasjon kan iverksette for å opprettholde og vedlikeholde tillit er god internkontroll i egen organisasjon

/nb-no/seminarer/20211125web3
Tilgjengelig til 1. september 2023

Hvordan kan teknologiske løsninger bidra til å bekjempe moderne slaveri og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene?  Webinar fra Arendalsuka 2022 

/nb-no/seminarer/2022arendal1
Tilgjengelig til 1. september 2023

Hvordan kan vi samarbeide og stille krav til hverandre for å rette på disse skjevhetene?  Webinar fra Arendalsuka 2022 

/nb-no/seminarer/2022arendal2
Tilgjengelig til 1. sept. 2023

Vi gjennomgår de viktigste endringene i  arveloven fra 2021, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210428web
Tilgjengelig til 1. sept 2023

Vi gjennomgår de viktigste endringene i arveloven av 2021, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

/nb-no/seminarer/20210323web
Tilgjengelig til 28. september 2022

Incentivordninger benyttes for å stimulere nøkkelpersonell til å øke verdiskapningen i bedriften.  Hva bør du  tenke på dersom bedriften vurderer å innføre incentivordninger?

/nb-no/seminarer/20210928web
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig

Numerous issues need to be addressed by building companies for sustainable property development, including appropriate density limits, community focused designs, environmental protection, and energy efficiency.

/nb-no/seminarer/20220607bdo
Tilgjengelig til 1. okt 2022

Endringer i samfunnets verdier, digitalisering, sikkerhetstrusler og sårbarheter påvirker nasjonale sikkerhetsinteresser. Som svar på utviklingen i risikobildet ble ny sikkerhetslov vedtatt og trådte i kraft 1.januar 2019. I e-læringskurset vil du få presentert sentrale bestemmelser i...

/nb-no/seminarer/20220601web
06. oktober 2022

Støre-regjeringen legger 6. oktober frem sitt statsbudsjett for 2023.  Vi ser nærmere på budsjettet og kommenterer de postene som betyr mest for deg som næringsdrivende.

/nb-no/seminarer/20221006web
11. oktober 2022

Finansdepartementet har fremlagt et forslag til nye regler for beskatning av privat konsum i selskaper. Reglene innebærer at eiendom, båter, fly og helikopter som selskapet disponerer skal beskattes etter egne sjablonregler, med mindre det kan dokumenteres at objektene brukes i selskapets...

/nb-no/seminarer/20221011jes
Tilgjengelig til 15. okt.

Det eksisterer fremdeles store sosiale forskjeller i norsk arbeidsliv som må adresseres. Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt,...

/nb-no/seminarer/20211203web
Tilgjengelig inntil videre

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021.  Mange virksomheter må nå ha kontroll på hvorvidt underleverandørene gir sine ansatte anstendige arbeidsforhold og opptrer i henhold til menneskerettighetene.

/nb-no/seminarer/20210617web
Tilgjengelig inntil videre

Del 2 i serien om incentivordninger, der du får vite mer om hvordan en incentivordning kan utformes.

/nb-no/seminarer/20211026web
27. oktober 2022

BDO og FORMUE AS har igjen gleden av å invitere til et aktuelt og spennende stiftelsesseminar.

/nb-no/seminarer/20221027trh
Tilgjengelig til 1. august 2023

Vi gir deg viktig informasjon om de juridiske muligheter og fallgruver innen de første fasene av kjøps-/salgsprosessen

/nb-no/seminarer/20220608web
Tilgjengelig til 1. mai 2023

Arbeidstakere som ikke utfører arbeidsoppgavene tilfredsstillende, har manglende rolleforståelse, eller som av andre grunner ikke innfrir forventningene til stillingen, kan være utfordrende å håndtere for arbeidsgiveren.

/nb-no/seminarer/20220420web
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering

Velkommen til BDOs webinar, der vi med bakteppe i Ukraina-krisen deler våre erfaringer knyttet til sikkerhetsstyring.

/nb-no/seminarer/20220513web

Regjeringen Støre la 12. mai frem sitt første, reviderte nasjonalbudsjett for 2022.  BDOs fageksperter har sett nærmere på budsjettet, og kommer i dette webinaret med sine kommentarer.

/nb-no/seminarer/20220512web
Tilgjengelig til 1. juni 2023

Innenfor tollbehandling knyttet til import og eksport av varer er det mange regler og også en del fallgruver man må holde styr på.

/nb-no/seminarer/20220329web

Vi gjennomgår kravene i det skriftlige avtaleverket rundt forskriften.

/nb-no/seminarer/20220616web
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.

I dette seminaret vil vi komme nærmere inn på hvilke oppgaver og ansvar et styre har, ikke bare i pressede situasjoner, men også i det daglige styrearbeidet.

/nb-no/seminarer/20211125web1
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.

For å skape bevissthet og prioritet rundt bærekraft vil kravene til rapportering øke med årene som kommer.

/nb-no/seminarer/20211125web2
Tilgjengelig til 15. juli 2023

Å selge et selskap er en stor og ressurskrevende oppgave. Gjennom bruk av praktiske eksempler vil vi i dette webinaret fortelle deg hvordan du bør gå frem for å oppnå et best mulig resultat.

/nb-no/seminarer/20210208web
Immediately accessible after registration

/nb-no/seminarer/20211115web
Tilgjengelig til 31. august 2023

BDO presenterer de viktigste utfordringene innkjøpsfunksjonen nå står overfor, og peker på muligheter som kan øke verdiskapningen fra innkjøp.

/nb-no/seminarer/20210419web
Tilgjengelig til 1. sept 2023

We provide an overview of the most central rules and duties that you must be familiar with at start-up and operation.

/nb-no/seminarer/20210930web
Tilgjengelig til 1. september

I dette webinaret tar BDOs sikkerhetskonsulent Nadya K. Andersen deg gjennom grunnleggende tanker rundt sikkerhetskultur, og hva du som leder eller ansatt bør være opptatt av både i og utenfor virksomheten.

/nb-no/seminarer/20211028web
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.

I del 4 av serien om incentivordninger går vi nærmere inn på oppstartselskaper og de særlig opsjonsskattereglene som gjelder for slike selskaper.

/nb-no/seminarer/20211207web
Webinar

Fra 1. juli 2021 innføres betydelige endringer i EUs merverdiavgiftsregler for forsendelser av varer inn til EU. Hvem vil påvirkes av reglene?

/nb-no/seminarer/20210618web
Viser 1 - 32 of 35
1 2