Varsling i dag - er du forberedt?

Dato: Tilgjengelig inntil videre
Tid:
Webinar

  

Mads Blomfeldt
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Koronakrisen og tiltakene som følge av denne har hatt direkte innvirkning på risikobildet mange virksomheter står overfor, deriblant en økt risiko for misligheter og korrupsjon. Mange har også en annen arbeidssituasjon nå enn før. Dette kan bety at man fysisk ikke sitter like nær sin leder og at det dermed ikke er like naturlig å løfte bekymringer til noen som kan gjøre noe med det. Det er alltid viktig å legge vekt på at de ansatte har gode muligheter til å varsle om kritikkverdige forhold, men kanskje ekstra viktig nå.

Viktige spørsmål vi stiller våre kunder knyttet til dagens risiko er:
• Har virksomheten etablert en varslingskanal som kan fange opp uregelmessigheter?
• Har bedriften gode rutiner for håndtering av varsler?»

I dette webinaret vil vi gi en oppsummering av vår erfaring som eksternt varslingsmottak for en rekke bedrifter i privat og offentlig sektor. Vi vil gi en innføring i hvordan man kan sikre en effektiv varslingskanal og god oppfølging av varslingssaker.

Webinaret er gratis og varer i 43 minutter.

Registrer deg til webinaret