1:
  • SMB-barometeret Østfold og Søndre Follo

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Østfold og du kan laste ned hele rapporten.

Økt bekymring


"Vi ser en økende bekymring hos SMBer i Østfold og Søndre Follo. Antallet bedrifter som forventer dårligere resultat enn fjoråret har økt markant i forhold til for ett år siden, og andelen som forventer økning i omsetning er halvert.

Økte energipriser og økte kostnader på innsatsfaktorer er de største hindrene for positiv utvikling i vår region.

Vi ser at en strammere økonomi bidrar til en nedgang i bærekraftsarbeid og digitalisering, til tross for at flere av bedriftslederne har fått øynene opp for forretningsmulighetene knyttet til disse strategiske områdene. Her kan mangel på kompetanse også være en medvirkende årsak til at det ikke prioriteres. Selv om mer enn 1 av 3 bedrifter forventer et svakere resultat i år, er det kun 1 av 10 som frykter å måtte redusere antall ansatte. Vi er positivt overrasket over hvordan bedriftsledere evner å tilpasse seg forholdene. De tar grep for å stabilisere og sikre driften. Det bidrar til å trygge både arbeidstakere og lokalsamfunnene våre."Klaus H. Hansen, partner og leder for BDO Consulting ØstfoldLes hele rapporten

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Marit Kaarbø Løvold
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 990 29 507
E-post: [email protected]