• SMB-barometeret Østfold

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Østfold og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"To år med pandemi har preget små og mellomstore bedrifter i Østfold. Ved inngangen til 2022 er det positivitet som preger svarene om markedsutsiktene. Samtidig peker nær 40% av bedriftene på usikkerhet rundt rammevilkår og tilgang på kompetanse/arbeidskraft som et hinder.

Flere bedrifter i vår region enn i landet ellers svarer at de har bærekraftstiltak, men Østfold er dårligere når det kommer til måling og rapportering. Antallet som jobber med alle tre dimensjoner (klima og miljø, sosiale forhold og økonomi) er lavt. Dette gir oss grunn til å anta at bærekraft fortsatt er et umodent tema for mange SMBer i vår region."Klaus H. Hansen, partner og leder for Rådgivning Østfold i BDOLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Marit Kaarbø Løvold
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 990 29 507
E-post: [email protected]