• SMB-barometeret Agder

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Agder og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"Små og mellomstore virksomheter i Agder ser mer positivt på vekstutsiktene i et treårs-perspektiv enn på kort sikt. 33 prosent av virksomhetene forventer en økning i omsetning de neste 12 månedene, mens 61 prosent forventer en økning over de neste tre årene. Det er en gledelig positivitet, samtidig som SMBene i Agder er noe mer nøkterne enn på landsbasis. Samtidig er det 50 prosent som mener at omfattende rapporteringskrav kan være et hinder for positiv utvikling det neste året."

Jostein Håland, partner og leder for BDO i AgderLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]