• SMB-barometeret per fylke

Agder


"Optimisme i treårsperspektiv, men rapporteringskrav hindrer​​"Les mer

Innlandet


"Stor tro på vekst, men fortsatt mye å hente på bærekraft"Les mer

Møre og Romsdal


"Møre og Romsdal tror på omsetningsvekst de neste tre årene"Les mer

Nordland


"Positive fremtidsutsikter, men mangel på arbeidskraft er et hinder"Les mer

Oslo


"Færre hindringer for positiv utvikling i Oslo"Les mer

Rogaland


"Forventinger om vekst i Rogaland – på både kort og lang sikt"Les mer

Troms og Finnmark


"SMBene tror på stabilitet eller vekst"Les mer

Trøndelag


"SMBer i Trøndelag ser positivt på fremtiden, og ønsker å bruke teknologi og bærekraft som et konkurransefortrinn​"Les mer

Vestfold og Telemark


"Positive fremtidsutsikter for SMBer i Vestfold og Telemark"Les mer

Vestland


"Positive fremtidsutsikter og god modenhet på bærekraft​"Les mer

Viken


"Den positive grunnholdningen er viktig for fremtidig vekst"Les mer