• SMB-barometeret Innlandet

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Innlandet og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"Vi er i ferd med å legge bak oss en to år lang pandemi, som også har preget små og mellomstore bedrifter i Innlandet. Det er nå stor positivitet og engasjement i mange deler av fylket, og vi er glade for å se at 67 prosent av SMBene i Innlandet forventer omsetningsvekst de neste tre årene – flere enn i landet for øvrig. Denne fremtidstroen er viktig å ta med seg når vi skal håndtere den største utfordringen for positiv utvikling, som er tilgang på arbeidskraft og kompetanse."

Tom Erik Lehne, partner og regionleder for Innlandet i BDOLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]