• SMB-barometeret Møre og Romsdal

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Møre og Romsdal og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"36 prosent av SMBene i Møre og Romsdal forventer økt omsetning det neste året, mens 69 prosent venter vekst over de neste tre årene. De fleste ser for seg stabilitet på kort sikt, men tror det går oppover på lengre sikt. SMBene i fylket vårt er mer positive til fremtiden enn gjennomsnittet på landsbasis de neste tre årene. Selv om sammensetningen av næringer er forskjellig i ulike deler av Møre og Romsdal, har fylket til felles at næringslivet er fremoverlent, satser og tror på fremtiden."

Erik Langlo-Johansen, partner i BDO i ÅlesundLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]