• SMB-barometeret Nordland

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Nordland og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"SMBene i Nordland ser positivt på fremtiden, og har like stor fremtidstro som bedriftene i landet for øvrig. Troen på omsetningsvekst er større i et treårsperspektiv, enn på kort sikt. Det er naturlig at vi ser moderate forventninger etter de siste to unormale årene. Samtidig er det gledelig å se at virksomhetene har troen på veien videre, til tross for at Nordland har større utfordringer med mangel på arbeidskraft og kompetanse enn de fleste fylkene i sør."- Snorri Sverrisson, partner og kontorleder for BDO i BodøLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]