• SMB-barometeret Oslo

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Oslo og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"I et treårsperspektiv ser SMBene i Oslo svært positivt på vekstutsiktene. De opplever i mindre grad hindringer for positiv utvikling enn landet ellers det neste året. Likevel er det en god del virksomheter som frykter at omfattende rapporteringskrav, usikkerhet rundt rammevilkår og mangel på arbeidskraft og kompetanse blir en utfordring. Samtidig etableres det mange nye virksomheter i Oslo, og vi ser med glede at fremtidstroen er til stede."Roger Telle-Hansen, partner og leder for region Stor-Oslo og Oslo-kontoret i BDOLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]