• SMB-barometeret Rogaland

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Rogaland og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"44 prosent av SMBene i Rogaland forventer en økning i omsetning på kort sikt (12 mnd.), mens 6 av 10 forventer en økning på lengre sikt (3 år). Forventningen er at vi bruker 2022 til å reise oss igjen, før vi setter stø kurs fremover. Det er hele 36 prosent som forventer en økning i antall ansatte de neste 12 månedene, samtidig som mangel på arbeidskraft og kompetanse blir sett på som det største hinderet for positiv utvikling."Stein Rhoar Juul, partner og leder for region SørVest i BDOLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]