1:
  • SMB-barometeret Rogaland

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Rogaland og du kan laste ned hele rapporten.

Optimismen har snudd - færre forventer økt vekst


"28 prosent av SMB-bedriftene i Rogaland forventer en økning i omsetning på kort sikt (12 mnd.), og det er en nedgang fra 44 prosent i fjor. 31 prosent forventer en nedgang i omsetning. Det er kun 22 prosent som forventer en økning i antall ansatte de neste 12 månedene, en nedgang fra 36 prosent.

Det er flere bekymringer hos virksomhetene enn i forrige barometer. Vi ser at majoriteten av SMB-bedriftene (66 %) mener at økte kostnader på innsatsfaktorer og økte energipriser er et hinder for positiv utvikling.

1 av 2 bedrifter som har bærekraftstiltak i egen virksomhet forventer at disse vil føre til bedre lønnsomhet. Og 1 av 3 virksomheter mener at digitaliseringsstiltak kan bidra til nye forretningsmuligheter. Dette er lyspunkter."- Stig Are Lauvnes, partner og leder for region SørVest i BDOLes hele rapporten

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Marit Kaarbø Løvold
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 990 29 507
E-post: [email protected]