• SMB-barometeret Trøndelag

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Trøndelag og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"Etter to år med unormale tilstander, ser det ut som at små og mellomstore bedrifter i Trøndelag ser frem mot stabilitet og vekst. Mer enn 6 av 10 forventer omsetningsvekst de neste tre årene. 80 prosent av SMBene i Trøndelag har gjort digitaliseringstiltak, og ønsker å ta ut effekter av enklere og bedre systemer. I tillegg har mange bærekraft på agendaen. Selv om det er mer å hente på målrettede tiltak og oppfølging av disse, ser det ut som at mange SMBer i Trøndelag ønsker å bruke både teknologi og bærekraft som et konkurransefortrinn."Tom Aleksandersen, partner og kontorleder BDO i TrondheimLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]