1:
  • SMB-barometeret
    Vestfold og Telemark

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Vestfold og Telemark og du kan laste ned hele rapporten.

Større usikkerhet i SMB i 2023


"Som ellers i landet er markedsutsiktene for 2023 hos de små og mellomstore bedriftene i Vestfold og Telemark langt mindre positive enn i 2022. Økte priser på energi og andre innsatsfaktorer oppgis som det største hinderet for videre vekst.

Andelen som forventer omsetningsnedgang er noe høyere i vårt fylke enn landsgjennomsnittet, til gjengjeld er andelen som forventer resultatnedgang omtrent som landet for øvrig. Nesten 2 av 10 svarer ja eller vet ikke på spørsmål om de tror virksomheten må avvikles de neste 12 månedene.

Selv om det er 14 prosent av de spurte som frykter å måtte nedbemanne det neste året, er det en tilsvarende andel som forventer å øke antall ansatte. Det er endog 21 prosent som sier mangel på kompetanse eller arbeidskraft hindrer dem i å vokse i 2023.

Vi ser en økning i måling og rapportering av både bærekrafts- og digitaliseringstiltak. Positivt er det også at analysen viser en økt modenhet på bærekraft blant SMBer i Vestfold og Telemark. "- Geir Bjarne Sørensen, partner og leder for region Telemark i BDOLes hele rapporten

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Marit Kaarbø Løvold
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 990 29 507
E-post: [email protected]