• SMB-barometeret Vestfold og Telemark

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Vestfold og Telemark og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"Det skjer mye positivt i næringslivet i Vestfold og Telemark. Inntrykket er at også bransjene som har hatt det tøft under pandemien har god fart. SMB-barometeret viser at over 4 av 10 allerede ser positivt på det neste året, men i et treårsperspektiv tror mer enn 6 av 10 på vekst i omsetningen. Det er også færre som ser hindringer for positiv utvikling i Vestfold og Telemark, enn i landet ellers. Det lover godt."Geir Bjarne Sørensen, partner og leder for region Telemark i BDOLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]