1:
  • SMB-barometeret Vestland

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Vestland og du kan laste ned hele rapporten.

Svekket optimisme i Vestland


"26 prosent av SMB-bedriftene i Vestland forventer en økning i omsetning på kort sikt (12 mnd.), og det er nedgang fra 37 prosent i fjor. 26 prosent forventer nedgang i omsetning. Det er kun 21 prosent som forventer en økning i antall ansatte de neste 12 månedene, en nedgang fra 32 prosent.

Det er flere bekymringer enn i forrige barometer. Vi ser at 2 av 3 SMB-bedrifter mener at økte kostnader på innsatsfaktorer og økte energipriser er et hinder for positiv utvikling.

Hele 57 prosent av virksomhetene som har bærekraftstiltak i egen virksomhet forventer at disse vil føre til bedre lønnsomhet. Og 29 prosent av virksomhetene mener at digitaliseringsstiltak kan bidra til nye forretningsmuligheter. Dette er lyspunkter."- Stig Are Lauvnes, partner og leder for region SørVest i BDOLes hele rapporten

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Marit Kaarbø Løvold
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 990 29 507
E-post: [email protected]