• SMB-barometeret Vestland

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Vestland og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"SMBene i Vestland ser mer positivt på vekstutsiktene i et treårs-perspektiv enn på kort sikt. I Vestland forventer 37 prosent av virksomhetene en økning i omsetning de neste 12 månedene, mens 62 prosent forventer en økning de neste tre årene. Dette bekrefter inntrykket vi får når vi snakker med bedriftene i Vestland – det går jevnt over ganske godt. Mangel på arbeidskraft og kompetanse er det største hinderet for positiv utvikling. 58 prosent av SMBene i Vestland har bærekraftstiltak. Vestland er det fylket i landet med høyest andel som gjennomfører, måler og rapporterer på bærekraftstiltak, noe som viser en god modenhet på området."Charlotte Bårdsen, partner og leder for BDO i BergenLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]