1:
  • SMB-barometeret Viken

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Viken og du kan laste ned hele rapporten.

Krevende tider for SMBene


"Vi ser en økende pessimisme blant SMBene i Viken. På samme tid i fjor svarte nær halvparten av bedriftene at de forventet omsetningsvekst de tolv neste månedene. Nå er det tallet redusert til én tredjedel.

Tilsvarende svarte 40 prosent av bedriftene i fjor at de forventet å bemanne opp de neste tolv månedene. Nå er det kun 19 prosent som forventer vekst i arbeidsstokken. Det er økte energipriser og økte kostnader på innsatsfaktorer som er største hindre for positiv utvikling for bedriftene i Viken. Halvparten peker også på usikkerhet rundt rammevilkår som et stort hinder.

Vi er inne i en krevende tid. Åtte prosent av de spurte i Viken frykter konkurs i 2023, det er trist lesning. Selv om det ser noe mørkt ut, er det ikke helsvart. En stor andel av bedriftene tror ikke på vekst i 2023, men de aller fleste antar at de vil ligge på samme nivå som i 2022.

Det er en del som sliter, men de aller fleste klarer seg ganske godt. Det er likevel viktig at alle rigger seg godt – det er ikke sikkert skydekket letter med det første. "- Kristen Elstad, partner og leder BDO på RomerikeLes hele rapporten

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Marit Kaarbø Løvold
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 990 29 507
E-post: [email protected]