• SMB-barometeret Viken

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene for Viken og du kan laste ned hele rapporten.

Rådgiverens perspektiver


"Mindre enn én prosent av norske virksomheter har over 100 ansatte, samtidig som 60 prosent av arbeidstakerne i privat sektor jobber i små og mellomstore bedrifter (SMB). I Viken, som i resten av Norge, er SMBer en viktig bestanddel for å holde næringsliv og lokalsamfunn i gang. Derfor er det gledelig å se at SMBer i Viken ikke bare ser positivt på fremtiden – de er også noe mer positive enn landet for øvrig. Det er noen hindringer å jobbe med, som de må vi finne løsninger på sammen. Da er grunnholdningen om at fremtiden ser lys ut og at virksomhetene skal vokse et godt utgangspunkt."Kristen Elstad, partner og leder BDO på RomerikeLast ned PDF

Nøkkeltall


Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]