1:
 • Toll og særavgifter

Toll og særavgifter

Ønsker dere å forbedre vareflyten og kvalitetssikre importavgiftene? Vi kan gi råd om hvilke tiltak dere kan gjøre for å oppnå så lave avgifter som mulig, både ved import til Norge og eksport til kunder i utlandet.

Det er viktig å vite hvilke frihandelsavtaler som kan være aktuelle for å redusere tollbeløpet ved både import/eksport, hva slags tollager som vil være hensiktsmessig å bruke, og hvilke opprinnelsesregler som gjelder for varene.

Mange importører og produksjonsbedrifter blir berørt av særavgifter. Særavgiftene kan være kompliserte og kan derfor utgjøre en stor risiko når deklareringen ikke er i samsvar med gjeldende regelverk. Her kan BDO bidra med å kvalitetssikre avgiftene, samtidig som vi vil se på muligheter til å få redusert eller helt fritak for den enkelte avgift.

Områder vi bistår innen:

 • Refusjon av toll og særavgifter
 • Registrering av særavgiftspliktig virksomhet
 • Søke om bindende tarifferings-avgjørelser for klassifisering av varer
 • Søke om tollkreditt
 • Bistand med bokettersyn
 • Optimal innretting av vareflyten
 • Gjennomgå reglene for utstedelse av EUR-1 / opprinnelseserklæring for norske eksportører for å oppnå tollreduksjon i importlandet
 • Registrering av eksportør for utstedelse av opprinnelseserklæring (opprinnelsesdokumentasjon)
 • AEO-sertifiseringer
 • Søke om godkjennelse av tollager – særavgiftslager
 • Kvalitetssikre tollager/særavgiftsregnskapet, bistå med håndtering av manko/svinn
 • Søke om registrering hos tollvesenet for NOx-pliktige skip og kvalitetssikre deklarering av avgiften

 

Kontakt oss her

Har du spørsmål eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code