• Bærekraft i bank

Bankens rolle i bærekraftig utvikling

Banknæringen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Derfor er dette en av bransjene som møter flest forventninger og krav. BDOs rådgivere hjelper deg med å få oversikt over kravene og tiltakene, og hjelper deg i gjennomføringen.

 

Muligheter og risiko i omstillingsarbeidet​

Både globalt og i Norge skjer nå en omstilling til en bærekraftig økonomi. For norske banker er dette både en mulighet og en risiko. Omstillingen griper inn i rekke områder i bankene, og derfor har BDO et bredt tjenestetilbud. Vi kan hjelpe deg med både enkeltstående oppgaver og krav, eller med en bredere tilnærming som dekker alle kravene dere møter. ​

 

Finn praktiske løsninger med BDO​

BDOs rådgivere hjelper alle typer banker over hele landet med sitt bærekraftsarbeid. Vi har særskilt god erfaring med å finne konkrete og praktiske løsninger for små og mellomstore banker.​

 

 

Dette kan vi hjelpe deg med:

BDOs rådgivere har bred erfaring og kompetanse, og kan også hjelpe med særskilte behov utover dette.  

 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code