• Strategi- og forretningsutvikling

Strategi- og forretningsutvikling

 

For å lykkes med å integrere bærekraft i kjernevirksomheten må bærekraftsvurderinger bli en naturlig del av måten virksomheten driver på. Det innebærer at det kan bli behov for å tenke nytt rundt for eksempel beslutningsprosesser, arbeidsmetoder, kommunikasjon, rapportering og samhandling – både innad i egen organisasjon og med samarbeidspartnere. 


BDO bistår virksomheter som ønsker å integrere bærekraft i sin kjernevirksomhet, ofte i en rolle som prosess- eller prosjektleder for strategi- og forretningsutviklingsløp. Vi bruker bærekraftsmålene som inngang og jobber med anerkjente verktøy og etter forskningsbasert prosessmetodikk. 


Vi bistår med blant annet:

  • Verdikjedeanalyser
  • Interessentanalyser
  • Prioritering av relevante bærekraftsmål for virksomhetsstrategien
  • Utvikling av bærekraftsløfter og målbare KPIer 
  • Prioritering av utviklingsaktiviteter og implementeringsplan
  • Utvikling av forretningsmodeller
  • Utvikling og styrking av samarbeid og partnerskap
     

Hva skjer i BDO?

Webinarer
Webinaroversikt