• Bærekraftig forretningsutvikling

Bærekraftig forretningsutvikling

For å lykkes med å integrere bærekraft i kjernevirksomheten må bærekraftsvurderinger bli en naturlig del av måten virksomheten driver på. Det innebærer at det kan bli behov for å tenke nytt rundt for eksempel beslutningsprosesser, arbeidsmetoder, kommunikasjon, rapportering og samhandling – både innad i egen organisasjon og med samarbeidspartnere. 


BDO bistår virksomheter som ønsker å integrere bærekraft i sin kjernevirksomhet, ofte i en rolle som prosess- eller prosjektleder for strategi- og forretningsutviklingsløp. Vi bruker bærekraftsmålene som inngang og jobber med anerkjente verktøy og etter forskningsbasert prosessmetodikk. 


Vi bistår med blant annet:

  • Verdikjedeanalyser
  • Interessentanalyser
  • Prioritering av relevante bærekraftsmål for virksomhetsstrategien
  • Utvikling av bærekraftsløfter og målbare KPIer 
  • Prioritering av utviklingsaktiviteter og implementeringsplan
  • Utvikling av forretningsmodeller
  • Utvikling og styrking av samarbeid og partnerskap

 

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot:
Retype the numbers below:
 Security code