• Implementering og evaluering

Implementering og evaluering

 

En viktig del av strategiarbeidet er å implementere konkrete tiltak. Og vi må kunne måle at disse virker. Bare ved å måle faktiske effekter og avtrykk av beslutninger og aktiviteter kan vi ta enda bedre valg neste gang. 

 

Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen implementering og evaluering av tiltak, som for eksempel:

 • Systemer og rutiner for ansvarlige anskaffelser, inkl. oppfølging av etisk handel og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
 • Varslingstjenester og oppfølging av varsler
 • Programmer for å fremme likestilling i egen organisasjon
 • Generelle attestasjonstjenester og bekreftelse av rapporteringer
 • Utvikling av rapporteringsverktøy ved hjelp av Business Analytics
 • Bærekraftsmålene som vurderingsgrunnlag i tilskuddsordninger, gavepolicy, etc.


BDO leverer også spesifikke tjenester til bank- og finansnæringen:

 • Rammeverk for grønne obligasjoner
 • Bærekraft i kredittvurderingsprosessen
 • Bærekraft i risikostyringsprosessen
 • Bærekraft for internrevisjon
 • Bærekraft og ekstern rapportering


​BDO leverer også prosjektledelse og rådgivningen innen ledelsessystemer for miljø- og bærekraft, eksempelvis gjennom:

 • ISO9001:2015 – Ledelsessystem for kvalitet
 • ISO14001:2015 – Ledelsessystem for miljø
 • ISO45001:2018 – Ledelsessystem for arbeidsmiljø
 • ISO50001:2018 – Energiledelse
 • ISO20121:2012 – Bærekraftige arrangementer
 • NS-ISO20400:2017 – Bærekraftige innkjøp
 • NS-ISO26000:2010 – Veiledning om samfunnsansvar
 • ISO37001:2016 – Ledelsessystem for antikorrupsjon
 • ISO 37120:2018 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn – indikatorer for urbane tjenester og livskvalitet
 • NS 11201:2018 – Ledelsessystem for mangfold

 

Les også hva den nye Åpenhetsloven kan bety for din virksomhet.

 

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot:
Retype the numbers below:
 Security code