• Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Etter norsk lov har alle bestillere av arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift* plikt til å informere entreprenører eller underleverandører om krav til lønns- og arbeidsvilkår, og til å påse at relevante lover og forskrifter etterleves. For offentlige bestillere gjelder utvidede krav.

Les mer om tjenestene vi tilbyr innen anskaffelser, lønns- og arbeidsvilkår her.

* Byggeplasser, elektrofag, renhold, skips- og verftsindustri, jordbruk og gartneri, overnatting, servering og catering, turbil, fiskeindustri, godstransport

 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code