1:
  • Bærekraftig
    samfunnsutvikling

Bærekraftig samfunnsutvikling

Bærekraftig samfunnsutvikling handler om å tenke globalt, og handle lokalt. To tredjedeler av FNs bærekraftsmål kan kun realiseres på regionalt og lokalt nivå. Offentlige og ideelle aktører spiller en nøkkelrolle i å sikre trygge, inkluderende og gode nærområder for alle, samtidig som infrastruktur og systemer utvikles på best mulig måte for naturen. 

Offentlige institusjoner på alle nivåer spiller en kritisk rolle i å integrere hensyn til sosial og økonomisk utvikling, klima og miljø i samfunnsplaner og for å sikre innbyggeres tilgang til tjenester. Tverrfaglig samarbeid og helhetlig virkemiddelbruk er nødvendig for bærekraftig samfunnsutvikling.  

Innsatsen som gjøres i frivillige og ideelle organisasjoner landet over er avgjørende for å sikre samhørighet og gi mening i livet for mange. Humanitære bistandsorganisasjoner bidrar til utvikling og livsviktig støtte globalt på vegne av Norge. 

BDO kan bidra til styrket og helhetlig bærekraftsarbeid på alle nivåer og i alle faser av arbeidet, i kartlegging, kompetanseheving, strategi- og planutvikling, kvalitetssikring i prosjekter, rapportering og bærekraftsintegrering i aktiviteter, drift og tjenester. 

 

Bærekraft for kommuner og fylkeskommuner

BDO tilbyr en rekke tjenester som kan støtte og utvikle bærekraftsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner, les mer om det her:

 

Lyst til å lese mer om hvordan vi tenker og jobber? Les Bærekraftsmålene som grunnlag for kommunal planlegging og politiske beslutninger. 

Les også: BDO blir partner i framtidslaben U4SSC til nye Ålesund kommune

 

Bærekraft for ideelle- og humanitære organisasjoner 

Ideelle organisasjoner har samfunnsnyttig utvikling som sin kjernevirksomhet, og er opprettet for å bidra positivt til en bedre verden. Det er likevel viktig å være klar over rollen organisasjonen har i et bærekraftig helhetsperspektiv, og ikke minst ha en bevissthet rundt hvordan man kan redusere de faktiske og potensielle negative effektene av de aktivitetene organisasjonen står for.  

Donorer, partnere og frivillige, både private og institusjonelle, blir stadig mer opptatte av hvorfor og hvordan ideelle organisasjoner utfører sine aktiviteter, og ikke bare hvilke aktiviteter de utfører. Det betyr et enda større fokus på hvordan organisasjonene etterlever viktige bærekraftsområder og rapporterer på disse.   

Les mer om våre tjenester her.  

 

Les mer om hvordan krav til å rapportere på åpenhetsloven påvirker ideell sektor.  

Les også: Bærekraft som konkurransefortrinn for ideelle organisasjoner   

 

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code