1:
 • Action Now

  Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn

Action Now er et program utviklet i samarbeid mellom FK Bodø/Glimt og BDO. Programmet bruker idrettens unike samfunnsposisjon til å skape et samlingspunkt for handlings- og samarbeidsbasert bærekraftig utvikling. Sammen med aktører fra idretten, offentlig sektor og næringslivet bringer programmet ulike virksomheter sammen for å skape nettverk og samtidig få en plattform for felles læring og utvikling innen bærekraftig utvikling. 

 

Det overordnede målet til Action Now er:

 1. Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra.
 2. Bygge sterke lokalsamfunn. Bidra til et bærekraftig næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Inspirere til - og legge til rette for - innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne bærekraftige fremtid.
 3. Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning. 

 

Bærekraftsarbeid gjennom strukturerte faser​

Programmet innebærer at en idrettsklubb går i front for et felles bærekraftsprosjekt med næringslivet og offentlig sektor i regionen. Målet er å mobilisere 15-20 virksomheter som skal jobbe sammen om bærekraftig strategi- og forretningsutvikling i egen organisasjon. Virksomhetene deltar på fellessamlinger og får 1:1-rådgivning fra BDO til internt arbeid underveis. Gjennom felles arbeidsøkter og en samhandlingsarena skal vi skape engasjement og motivasjon, og bidra til konkret handling for bærekraftig utvikling.

Action now gjennomføres over fem samlinger med 1:1-oppfølging mellom hver samling, over en periode på 6-7 måneder. I løpet av de fem samlingene jobber vi med:​

 • Bevisstgjøring og kartlegging​
 • Prioritering og kompetansebehov​
 • Utvikling og synliggjøring av bærekraftsprofilen​
 • Bærekraftsprofilen ut i praksis​
 • Måling av effekt og rapportering​

 

Verktøykasse for bærekraftig utvikling

Gjennom programmet får deltakerne tilgang til materiale og utprøvde verktøy som støtter bærekraftig utvikling av virksomheten. Programmet er et handlingsorientert bærekraftsprogram som samler lokale virksomheter på tvers av bransje, størrelse og organisasjonsform, og gir deltakerne konkrete verktøy og hjelpemidler til å omsette ambisjoner og ønsker til målrettede og målbare aktiviteter, synlige tiltak og konkurransekraft. 

 

Sammen om å skape bærekraftig samfunnsutvikling

BDO skal være det stedet hvor aktørene i norsk samfunns- og næringsliv søker støtte og kompetanse for å lære, utvikle og implementere bærekraft i sin drift. BDO har derfor vært med å utvikle Action Now som program for å skape bærekraftig samfunnsutvikling. 
Action now gir idretten en sentral rolle i å samle hele samfunnet for å bidra til arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Idretten har en viktig samfunnsposisjon som gjør det naturlig å samle både offentlig sektor og næringslivet til felles prosjekter. Idrettsklubber har en effektiv og lidenskapsbasert kommunikasjonsform som er godt egnet for å løfte frem viktige budskap, slik som bærekraft. 

Målet med programmet er å sette større samfunnsutfordringer på dagsorden gjennom samarbeid i nettverk hvor aktørene identifiserer, utvikler og realiserer felles bærekraftige prosjekter på ulike områder.  BDO har bidratt med faglig kompetanse og stått for utvikling av metodikken og det faglige innholdet som benyttes i programmet. Gjennom programmet kan deltakerne dele erfaringer og lære av hverandre, samtidig som de utforsker og driver frem bærekraftig utvikling og nye måter å løse utfordringer på. FK Bodø/Glimt var initiativtaker til konseptet, med ønske om å være mer enn en fotballklubb. Med hjelp av BDO ønsket de å skape en grasrotbevegelse for å være del av noe større og ta en aktiv rolle i å forme en bærekraftig fremtid.  

 

Gjennom idretten skal vi ta samfunnsansvar og inspirere samfunn, det offentlige og næringsliv til å bidra til en mer bærekraftig fremtid! Vi mener at sport har påvirkningskraft til å endre verden, og målet vårt er å skape en sterk grasrotbevegelse. 

- Frode Thomassen, daglig leder i FK Bodø/Glimt. 

 

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om Action Now? Ta gjerne kontakt med en av oss eller fyll ut skjemaet under og du vil høre fra oss snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code