1:
  • Attestasjon av bærekraftsrapporter

Økt troverdighet og tillit til din bærekraftsinformasjon

Attestasjon bidrar til å øke tilliten til din bærekraftsrapport. Attestasjon betyr at en uavhengig tredjepart bekrefter at det som står i rapporten faktisk stemmer og at den beskriver et balansert bilde av situasjonen. Denne bekreftelsen er særlig viktig for leserne av rapporten som skal fatte beslutninger på bakgrunn av det som står der.

 

Attestasjon fra uavhengig part med faglig troverdighet som revisor​

Våre revisorer bekrefter din informasjon og nøkkeltall på bærekraft. Vi sikrer at din ikke-finansielle informasjon er verifiserbar, sammenlignbar og fullstendig. ​

Det bidrar til å øke verdien og validiteten av ikke-finansiell informasjon i rapporten. BDO reviderer og attesterer bærekraftsrapporten etter internasjonale attestasjonsstandarder. ​

 

Når BDO attesterer en bærekraftsrapport, gjør vi blant annet dette:​

  • Går gjennom deres prosess for utarbeidelse av bærekraftsrapporten​
  • Gjør intervjuer med rapporteringsansvarlig​
  • Verifiserer informasjon i rapporten gjennom stikkprøver​
  • Evaluerer helheten i informasjonen​
  • Ser at rapporten følger kriteriene til valgt rapporteringsstandard ​
  • Gir våre innspill til forbedringer i en sluttrapport ​

Ønsker dere attestasjon av deres bærekraftsrapport? ​

 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code