1:
  • Utarbeidelse av bærekraftsrapport

BDO forenkler din bærekraftsrapportering

God bærekraftsrapportering er forankret i virksomhetens strategi, og er en bekreftelse på hvordan dere faktisk arbeider med bærekraft. Balansert og relevant rapportering gir kunder, leverandører og andre viktig informasjon og er et verktøy for å sikre at bærekraft blir et konkurransefortrinn. Det handler både om å telle og fortelle. 

 

 

Kom i gang med bærekraftsrapportering​

Våre eksperter hjelper deg med å rapportere på bærekraft etter deres behov. Vi sikrer at din bærekraftsrapport følger anerkjente standarder som er relevante for din bedrift. ​

Vi tar rollen som prosess- og faglig leder i prosjektet, og samarbeider tett med våre kunder. ​

 

Slik kan vi hjelpe deg:​

  • Kartlegge hvilke krav og forventninger dere møter, samt beste praksis i din bransje​
  • Definere vesentlige temaer for dine interessenter og ditt konkurransebilde​
  • Valg av rammeverk og disposisjon for din rapport ​
  • Valg og kvalitetssikring av måleindikatorer​
  • Utvikling og kvalitetssikring av innhold​
  • Etterlevelse av eksterne rapporteringsrammeverk/standarder​
  • Klimarapportering og miljøregnskap​
  • Gjennomgå og utvikle eksisterende rapporter​

 

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan rapportere på bærekraft? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code