1:
  • Er norsk næringsliv klart
    for CSRD-direktivet?

Er norsk næringsliv klart for CSRD-direktivet?

Er norske selskaper klare for å møte EUs nye krav til bærekraftsrapportering? BDO har kartlagt 100 selskaper som ikke har rapporteringsplikt i dag, men som får strenge krav på seg fra 2025 og må rapportere på disse fra 2026. 70 prosent har lav modenhet i vår undersøkelse.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omtales som et paradigmeskifte for norsk næringsliv. Ca 1700 bedrifter i Norge får omfattende rapporteringsplikt knyttet til bærekraft. Vi ønsket å sjekke modenheten til de som ikke har rapporteringsplikt i dag. 

Utvalget består derfor av de 100 minste, ikke-børsnoterte virksomhetene på Kapital 500 listen. Selskapene har omsetning på 1,9-2,9 milliarder kroner. Ingen av dem er i dag er lovpålagt å utarbeide en bærekraftsrapport, men må fra 2026 utarbeide rapport for foregående regnskapsår. 

Kun 8 av 100 i vår undersøkelse blir vurdert til å ha høy modenhet på bærekraftsrapportering per regnskapsåret 2021. Dette er selskaper som har en attestert bærekraftsrapport som er utarbeidet etter minst ett anerkjent rammeverk. 22 prosent har middels modenhet. De har en bærekraftsrapport, men kvaliteten og bruken av rammeverk er varierende. 70 prosent har ikke bærekraftsrapport i dag, og er vurdert å ha lav modenhet i denne sammenhengen.  

Vår vurdering er at kun et fåtall av de norske bedriftene som treffes av CSRD-direktivet i 2025 er godt forberedt. 

Vi kommer til å gjennomføre undersøkelsen igjen høsten 2023 for å kartlegge utviklingen, og vil følge den frem mot 2026. 

Vil du lese hele rapporten?

Last ned rapporten