1:
  • Implementering, måling og rapportering

Målrettet arbeid med bærekraftig utvikling

Når vi har igangsatt konkrete tiltak må vi vite om disse virker, om det er de riktige tiltakene og om de har ønsket effekt. Da må vi måle og rapportere. Godt tilrettelagt måling og rapportering sørger for at planer og tiltak kan justeres underveis, slik at du kan nå de målene du har satt deg. Bærekraftig utvikling bør ses på som kontinuerlig forbedringsarbeid. Bare ved å måle effekter og resultatet av beslutninger og aktiviteter kan vi ta enda bedre valg neste gang.

 

BDO hjelper deg å bli konkret med ditt bærekraftsarbeid​

Vi i BDO brenner for å skape reelle bidrag til bærekraftig utvikling, og er din samarbeidspartner for å sikre at du ser resultatene av ditt bærekraftsarbeid. For mange kan det innebære å få på plass rutiner og sertifiseringer for et bærekraftig arbeidsliv, systematisering av klima- og miljøstyringsarbeidet, utvikle en bærekraftsrapport eller igangsette kompetansehevingsaktiviteter. ​

 

Vi hjelper deg med å:​

  • Lage en implementeringsplan med tydelig ansvarsfordeling og milepæler​
  • Etablere styringssystemer og rapporteringsrutiner for bærekraft eller inkludere det i eksisterende systemer​
  • Påse at bærekraft er et fast tema på ledermøter​
  • Påse dokumentasjon og rapportering av bærekraftsarbeidet​
  • Ta med dokumentasjon av bærekraftsarbeidet i dialog med banken 

 

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code