• Kurs i
    bærekraft

Lærekraft: E-læring om bærekraftig utvikling

Engasjer dine ansatte i bærekraftsarbeidet 

Er du klar for å gå fra ord til handling? Kurset Lærekraft er laget for å skape en forståelse for hva bærekraftig utvikling er og engasjere de ansatte i bærekraftsarbeidet.

 

Praktisk tilnærming til bærekraftig utvikling

Å jobbe med FNs 17 bærekraftsmål representerer vår tids største mulighet for verdiskapning.

Kurset Lærekraft er tatt i bruk av store og små norske aktører, og passer for alle som ønsker å ha en praktisk tilnærming til temaet. I tillegg til å gi ansatte kunnskap om hva bærekraftsmålene er og hva de betyr i en global og lokal kontekst, går vi inn på konkrete grep enkeltpersoner og virksomheter kan gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling.

 

Kursets oppbygning

Lærekraft benytter ulike læringselementer for å sikre engasjerende læring, inkludert oppdagelsesaktivitet, sosial meningsmåling, myteknusing og refleksjonsoppgaver. Kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk, og er delt inn i fem moduler;

  1. Introduksjon til bærekraftig utvikling
  2. Den sosiale dimensjonen
  3. Den økonomiske dimensjonen
  4. Klima- og miljødimensjonen
  5. Bærekraft i virksomheten*

Vi tilbyr ulik grad av tilpasning basert på din virksomhets behov:

  • Ingen tilpasning: Kurset leveres uten tilpasning og inneholder modul 1-4.
  • Enkel tilpasning: Innebærer tilpasning til selskapet i introduksjondelen av kurset. Gjelder ikke tilpasning av innhold under hvert bærekraftsmål. Inneholder modul 1-4.
  • Avansert tilpasning: Innebærer større grad av tilpasning til selskapet, både i introduksjonen og under hvert bærekraftsmål. Vi kan også inkludere en egen modul om hvordan selskapet arbeider eller skal arbeide med bærekraft.

E-læringskurset er utviklet av BDO og leveres på den anerkjente e-læringsplattformen Elucidat.

* Tilbys kun ved avansert tilpasning til den enkelte virksomhet.

 

Bestille kurs

Ta gjerne kontakt med en av oss for pris og bestilling.

PRISING E-LÆRINGSKURS
Arbeid BDO: Kundemøter, Duplisere kurs, gjøre eventuelle tilpasninger og teste kurset, lage rapport