• E-læring

Engasjer dine ansatte i bærekraftsarbeidet

For at virksomheter skal lykkes i arbeidet med bærekraftig utvikling kreves det både kompetanse og engasjement. Dedikerte ledere og medarbeidere er nøkkelen til å skape en bærekraftig virksomhet.

Derfor tilbyr vi i BDO e-læring, som gjør at din virksomhet kan skape en felles forståelse for hva bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling er. Ved å ha en felles kunnskapsplattform blir det enklere å sikre at virksomheten driver bærekraftig og øker konkurransekraften. ​

E-læring gir effektiv og tilpasset opplæring for hele virksomheten​

 

E-læring kan bidra til å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle ansatte på en enkel og effektiv måte, og samtidig samle innspill om hvordan virksomheten kan jobbe med bærekraftig utvikling videre. ​

 

BDOs rådgivere kan hjelpe deg med skreddersydde e-læringskurs for din virksomhet:

  • Kurs laget i plattform etter deres ønske​
  • Introduksjonskurs til bærekraft og temaspesifikke kurs​
  • Fleksibel og tidsbesparende kursing for de ansatte​
  • Tekniske elementer skapt for å engasjere kursdeltakerne​

Lærekraft - BDOs e-læringskurs om bærekraftig utvikling​

BDO har et ferdig utviklet e-læringskurs for virksomheter som vil etablere en felles kunnskapsplattform og forståelse for mulighetene som ligger i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om bærekraft og som ønsker å ha en praktisk tilnærming til temaet. Lærekraft er laget for å:​

  • heve kunnskapsnivået i organisasjonen ​
  • engasjere kursdeltakerne og få innspill til virksomhetens bærekraftsarbeid underveis​
  • skape et rammeverk for videre bærekraftsarbeid. 

 

 

Les mer og bestill lærekraft her.

Les mer og bestill kurs i sikkerhetsloven her.

 

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code