• eDiscovery og analyse

Behandle elektronisk informasjon med Relativity

Har din virksomhet vært utsatt for informasjonstyverier, bedrageri, utro tjenere, dataangrep eller en «kostbar» rettslig prosess? 

Da har du kanskje erfart at slike hendelser kan lede til økonomiske tap, sanksjoner eller i verste fall tap av omdømme. BDO bistår daglig advokater og virksomheter der vi kombinerer bruk av eDiscovery systemet Relativity med kompetanse innen teknologi, etterforskning og juss for å håndtere, kartlegge og dokumentere fakta i granskinger, sivile og strafferettslige saker. 

 

 

Avdekk omfang og hendelsesforløp

Når uønskede hendelser rammer bedriften, ønsker man raskt å avdekke omfanget og hendelsesforløpet.

  • Hvem er involvert?  
  • Når skjedde hendelsen?
  • Hvor stort er omfanget?

Dette er spørsmål som ofte kan besvares ved å lete etter informasjon i e-poster, servere, skytjenester og mobile enheter. Utfordringen er ofte at slike undersøkelser omfatter store datamengder, er kostbare og tar lang tid.  

Heldigvis finnes det gode løsninger for dette; Relativity er et verktøy som behandler elektronisk lagret informasjon i undersøkelser, granskinger og rettslige prosesser.

 

Slik fungerer det

Ved hjelp av Relativity kan man på en sikker og diskret måte samle informasjon fra relevante datakilder på ett sted, tilrettelegge for raske søk, og visualisere informasjonen på en hensiktsmessig måte. Som et eksempel benytter plattformen avansert textmining og maskinlæring for å samle eposter, meldinger og dokumenter inn i grupper som innehar like egenskaper hva gjelder innhold og begreper, og slik fremheve hvilke dokumenter som du bør prioritere i gjennomgangen din.  

Med andre ord: Relativity vil gjøre deg i stand til å svare på «hvem, hva, hvor, når og hvordan?» 

 

Rådgivere med lang erfaring

BDO har lang erfaring med bruk av Relativity som verktøy. Dette gjør at våre rådgivere ikke bare kan bistå dere i selve gjennomgangen av informasjon for å sikre en god prosess, men også fasilitere og istandsette dere til å benytte verktøyet selv.

Vi oppnådde i 2021, som ett av få selskaper i verden, status som RelativityOne Gold Partner, som er en anerkjennelse av vår investering og fokus på teknologi, utdanning og opplæring, og vår evne til å tilby våre kunder enestående ekspertise og kunnskap i saker med komplekse problemstillinger og datamengder. 

 

Logo av rel-one-gold-partner

 

 

 

 

 

Ta kontakt

Ønsker du å gjøre din virksomhet bedre rigget for å kunne håndtere uønskede hendelser i fremtiden? Benytt kontaktskjemaet under, så står vi klare til å hjelpe deg på veien videre. 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code