• Elektroniske spor

Elektroniske spor

Ved mistanke om tyveri av forretningshemmeligheter eller ved annen illojal eller ulovlig atferd fra medarbeidere, kan det være nødvendig å sikre og analysere elektroniske spor fra for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner.

Dokumentasjon av faktiske forhold er ofte avhengig av analyse av e-post og logger, samt kartlegging av brukeraktivitet på tilgjengelige digitale enheter.

Vi bistår med gjennomføring av bevissikring utenfor rettssak og opptrer i mange sammenhenger som sakkyndig på vegne av en av partene i en rettstvist eller som oppnevnt sakkyndig fra retten.