• Gransking

Gransking

Kompetanse, erfaring, gode rutiner og spesialiserte verktøy danner grunnlaget for hvordan vi jobber med gransking og andre undersøkelser i BDO.

For oss er det viktig at granskingen gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi arbeider i tråd med etablerte prinsipper for gransking, som blant annet Advokatforeningens retningslinjer. Grunnleggende krav til rettssikkerhet og personvern er en selvfølge.

Bistand i tvistesaker

I konflikter og tvistesaker er det viktig å ha kontroll på fakta. Vi hjelper virksomheter med å gjennomføre alle former for undersøkelser for å dokumentere faktiske forhold og fremstille disse pedagogisk.

Ved mistanke om tyveri av forretningshemmeligheter eller ved illojal opptreden av ansatte, bistår vi virksomheter med analyse og gjennomgang av e-post eller utfører andre typer tekniske undersøkelser.