• Varsling

Varsling

Alle virksomheter er pålagt å ha en forsvarlig varslingsordning slik at ansatte kan si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

BDO tilbyr løsninger for håndtering av varsling om økonomisk kriminalitet, trakassering, mobbing og andre uetiske handlinger. Løsningene oppfyller alle krav til personvern, informasjonssikkerhet og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Våre rådgivere kan også bistå med evaluering av eksisterende varslingsordning og varslingsrutiner, samt utvikle nye rutiner.