• Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Lever på FNs bærekraftsmål og styrk din virksomhet. Vi utforsker mulighetene med deg.

196 statsledere har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål, 25 byer i verden er engasjert i å etablere krav til seg selv og andre, og 400 bedriftsledere er nå med i et program som måler og rapporterer på  bærekraftsmålene. To av tre norske toppledere mener bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030. Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål, internasjonale og nasjonale standarder, lover og reguleringer har satt rammene for virksomhetsutvikling. Det er vesentlige endringer i rammebetingelsene for ansvarlig forretningsdrift og en dyptgripende endring i forventningene samfunnet har til næringslivet. Bærekraft og miljø handler ikke lenger kun om ideologi og kostnader, men om innovasjon, arbeidsplasser og forretningsmuligheter. Det handler om å være smart. Finne de gode løsningene og skape god business med bærekraftige løsninger.
 
«Bærekraft» er et område som på lik linje med «digitalisering»  påvirker måten organisasjoner drives og utvikles på. Tanken om at  bærekraft ikke bare bidrar til en bedre verden, men også beviselig skaper en bedre bunnlinje befestes stadig sterkere innen forskningen, i investormiljøer, i finansmarkeder, hos internasjonale virksomheter,  innen store leverandørnettverk og inn mot offentlig sektor og myndigheter. Bærekraft bidrar til å transformere måten vi driver verdiskapende forretning på i fremtiden. Riktignok er dette noe mer umodent sammenlignet med digitalisering, men vi ser i dag et taktskifte i implementering av bærekraftsmål innen næringsliv, offentlig sektor og organisasjonsliv forøvrig.

BDO bistår virksomheter som ønsker å implementere FNs bærekraftsmål i sin virksomhet, ofte i rollen som prosess- eller prosjektleder. Vi bistår med utredning av dagens virksomhet opp mot bærekraftsmålene, mulighetsstudier for videre arbeid og strategiprosesser. Vi bistår også med utvikling av ikke-finansiell rapportering. Kanskje vil vi i fremtiden også se at det å dokumentere sine bidrag til  bærekraftsmålene er en naturlig del av alle organisasjoners årsberetninger?