Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
 • Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

 

BDO bistår virksomheter som ønsker å ta inn FNs bærekraftsmål i sin virksomhet, ofte i en rolle som prosess- eller prosjektleder. Våre medarbeidere bistår med utredning av dagens virksomhet opp mot bærekraftsmålene, mulighetsstudier for videre arbeid og strategiprosessene som trengs for å nå målene. Vi bistår også med utvikling av ikke-finansiell rapportering.

 

Hvorfor er bærekraftig utvikling viktig? Vi har et felles ansvar for å bidra til en ansvarlig utvikling som er innenfor naturens tålegrenser og bidrar til å nå bærekraftsmålene som Norge har forpliktet seg til. På den måten kan vi imøtekomme dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner å få dekket sine. Her har næringslivet en viktig rolle, og vi ser at flere og flere private og offentlige virksomheter stiller krav til sine leverandører om bærekraftige leveranser. Du kan med andre ord styrke din virksomhet ved å levere på FNs bærekraftsmål allerede nå. 

 

BDO har vi etablert et sterkt kompetansemiljø for å yte våre kunder best mulig service innen bærekraftig utvikling. Blant våre medarbeidere er det lang erfaring innen jobbing med FNs bærekraftsmål knyttet til bevisstgjøring og kompetanseutvikling, strategi og forretningsforståelse på norsk og internasjonalt nivå. 

 

Les også vår blogg: FNs bærekraftsmål – fokus eller strategi?

 

BDO kan bistå din virksomhet med et bredt spekter av tjenester:

 • Bevisstgjøring og kompetanseutvikling
 • Strategi og forretningsutvikling med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål
 • Bærekraftige by- og samfunnsutvikling (United Smart and Sustainable Cities)
 • Evaluering og måling basert på FN-standarder for bærekraft
 • Ikke-finansiell rapportering
 • Bærekraftsmålene som vurderingsgrunnlag i gavepolicy og sponsorutdelinger
 • Bistand til utvikling av bærekraftige events
 • Organisasjon og lederutvikling
 • Mulighetsstudier
 • Prosjekt- og prosesslederstøtte
 • m.m.

 
BDO har også etablert et formelt og eksklusivt samarbeid med Organization for International Economic Relations (OiER), som har mandat fra FN om å ta et særskilt ansvar for bærekraftsmål nr 11, om bærekraftige byer og samfunn. BDO er OiERs representant i Norge og BDO er således en tilgjengelig støtteressurs for offentlige virksomheter som ønsker å knyttes til FNs programmer for bærekraftsutvikling.

 

Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål, internasjonale og nasjonale standarder, lover og reguleringer har satt rammene for virksomhetsutvikling. Det er altså snakk om vesentlige endringer i rammebetingelsene for ansvarlig forretningsdrift, og en dyptgripende endring i forventningene samfunnet har til næringslivet. Bærekraft og miljø handler ikke lenger kun om ideologi og kostnader, men om innovasjon, arbeidsplasser og forretningsmuligheter. Det handler om å være smart, og om å finne de gode løsningene får å skape en sunn business med bærekraftige løsninger.

 

Bærekraftig utvikling er på denne måten i ferd med å bli en integrert del av samfunnslivet over hele verden. Dette gjelder også i Norge: 50 prosent av nordmenn oppgir i en undersøkelse fra 2018, at de kjenner til bærekraftsmålene, noe som er kraftig opp fra 35 prosent i 2016. Og to av tre norske toppledere sier i en Sentio-undersøkelse at bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030.

 

Bærekraft-fokuset vil endre måten vi driver verdiskapende forretning på i fremtida. Vi ser i dag et taktskifte i implementering av bærekraftsmål innen næringsliv, offentlig sektor og organisasjonsliv forøvrig. Bodø/Glimt er en av de første fotballklubbene i verden som rigger seg for å tenke bærekraft i alt de gjør. Les mer her om hvordan de gjør dette med støtte fra BDO.