Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
  • IT-sikkerhet

    Avanserte trusler krever smarte forsvarere

Beskytt din virksomhet mot dagens digitale trusler

BDO Cybersecurity kan ta seg av IT-sikkerheten i din virksomhet, skreddersydd til virksomhetens behov og det aktuelle risikobildet. 

Globalisering og digitalisering gir virksomheter store muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjon. Samtidig forverrer digitaliseringen risikobildet. Hendelser som direktørsvindel, kryptovirus, sabotasje, informasjonstyveri og industrispionasje kan få dramatiske konsekvenser og medføre virksomheter betydelig økonomisk og omdømmemessig tap. 

Vi beskytter dine digitale informasjonsverdier gjennom en rekke sikkerhetstjenester innen:

  • 24/7 Managed Detection & Response (MDR) – Vi monitorerer din IT-infrastruktur kontinuerlig, for å avdekke og håndtere cybertrusler og hendelser umiddelbart 
  • Sikkerhetstesting – Vi identifiserer din virksomhets tekniske, organisatoriske og menneskelige sårbarheter, og bistår med tiltak for å redusere disse
  • Sikkerhetsstyring – Vi strukturerer og dokumenterer din virksomhets arbeid med cybersikkerhet 
  • Bevisstgjøring av ansatte – Vi tilbyr kurs, bevisstgjøringskampanjer og foredrag som bevisstgjør dine ansatte om risiko knyttet til informasjonssikkerhet og nettfiskeangrep


Attraktive digitale verdier 

En virksomhets verdier befinner seg ofte digitalt – enten i form av sensitiv informasjon eller IT-infrastruktur hvor slik informasjon behandles og lagres. I tillegg er mange virksomheters operative evne avhengige av digitale prosess- eller produksjonssystemer, ofte tilkoblet internett. Dermed øker angrepsflaten for ondsinnede aktører som har til hensikt å ramme virksomhetens verdier. 

 

Avanserte trusselaktører, metoder og verktøy

Dagens trusselaktører er tilpasningsdyktige, ofte svært avanserte, og har tilgang på en rekke hjelpemidler for å kunne utnytte virksomheters sårbarheter. Ofte blir tekniske verktøy og metoder brukt i kombinasjon med sosial manipulasjon for å gjennomføre kriminelle handlinger digitalt. Slike angrep kan være vanskelig både å oppdage og beskytte seg mot. Datakriminalitetens grensekryssende natur gjør det i tillegg svært utfordrende å rettsforfølge disse aktørene, slik at få saker blir etterforsket og oppklart. 
 

Tradisjonelle IT-sikkerhetstiltak kommer til kort

De fleste virksomheter har i dag en form for virusbeskyttelse og brannmur. Disse mekanismene er ikke tilstrekkelige hindringer for dagens trusselaktører, da de primært fungerer som grunnsikring mot allerede kjente trusler og metoder. Da denne beskyttelsen før eller siden vil svikte, er det desto viktigere å ha en helhetlig og tilpasningsdyktig tilnærming til IT- og informasjonssikkerhet. 

 

Har du kontroll på dine sårbarheter?

En smart tilnærming til cybersikkerhet forutsetter et sikkerhetsnivå som er tilpasset virksomhetens behov og risikoprofil. Dette innebærer å ha kontroll på hvilke verdier virksomheten besitter og hva slags trusselaktører som kan tenkes å være ute etter disse. Deretter gjelder det å få et godt bilde på hvor sårbar virksomheten er for aktuelle trusler mot disse verdiene – i både menneskelig, teknologisk og organisatorisk forstand. Det er først når en er klar over eget risikobilde at man kan vite hvilke beskyttelsesmekanismer det er hensiktsmessig å investere i.

Se hvordan vi kan hjelpe deg:

 

Er du usikker på hvilken cyberrisiko din virksomhet står overfor? Nysgjerrig på hvilke sikkerhetstiltak som vil være hensiktsmessige for din virksomhet?

Ta kontakt for en uforpliktende prat via skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snarlig.