• 24/7

24/7

En komplett sikkerhetsløsning

Møt den økende digitale trusselen med skreddersydde tjenester som gir din virksomhet døgnkontinuerlig beredskap og håndtering. Våre skreddersydde tjenester gir økt IT-sikkerhet gjennom kontinuerlig sikkerhetsmonitorering av nettverk, datamaskiner, logger, skytjenester og viktige IT-systemer. Dette gjør det mulig å oppdage uønsket aktivitet samt å redusere skadeomfanget betydelig dersom uhellet skulle oppstå. BDO Cybersecurity ivaretar alle dine IT-sikkerhetsbehov, fra risikovurderinger til hendelseshåndtering og skadebegrensning. Ved hjelp av avansert teknologi og et unikt tverrfaglig ekspertmiljø beskytter vi virksomhetens informasjonsverdier før dataangrepet finner sted.

24/7 gir deg følgende:

Tilgang til våre sikkerhetsanalytikere 24/7/365: Alltid tilgjengelig kontaktpunkt dersom en krise skulle oppstå, både på telefon og via kryptert meldingstjeneste. Som et resultat av dette vil BDO Cybersecurity fungere som en utvidelse av din egen sikkerhetsorganisasjon.

Avdekking av sikkerhetstrusler: Brannmur og antivirus er helt elementære sikringstiltak, men er på ingen måte noen fullgod digital sikkerhetsløsning. BDO Cybersecurity analyserer systemet og nettverket ditt kontinuerlig for å oppdage avvik fra normalen. Våre sikkerhetssensorer samler inn nettverkstrafikk og annen aktivitet i IT-systemene i sanntid. For å oppdage trusler mot dine digitale verdier bruker våre analytikere maskinlæring, i tillegg til andre avanserte verktøy.

BDO Cybersecurity kan bistå med:

  • sikkerhetsmonitorering av nettverk, endepunkter (datamaskiner og servere) og skytjenester
  • identifisering av eksterne og interne trusler basert på signatur eller avvik

Håndtering av sikkerhetstrusler: Dersom din virksomhet utsettes for et dataangrep, er effektiv hendelseshåndtering vesentlig for å redusere skaden virksomheten påføres. BDO Cybersecurity var første private aktør som ble godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) kvalitetsordning for hendelseshåndtering.

Vi har et av landets fremste miljøer av cybereksperter, og kan bidra med:

  • døgnkontinuerlig bistand fra vårt Security Operations Center (SOC)
  • hendelseshåndtering både eksternt fra BDO og internt hos kunde
  • teknisk, taktisk og strategisk analyse av skadevaren og hendelsen

Varsler om trusler og sårbarheter: Vi formidler informasjon om aktuelle trusler og sårbarheter for å sette virksomheten i stand til å treffe proaktive tiltak og redusere risikoen. Varslene er spesifikke og tilpasset den enkelte kunde.

Kundeportal: Informasjon om kundeforholdet og arkiv over tidligere varsler og e-postkommunikasjon.

Er din virksomhet sårbar mot dataangrep eller nedetid? Ta kontakt for en gjennomgang av din virksomhets sikkerhetsbehov. 

 

Kontakt oss her

 

Loading...