• BDO Protect

BDO Protect

BDO Cybersecurity og If Skadeforsikring har inngått et samarbeid om sikring og forsikring. Med BDO Protect får du en effektiv sikkerhetsløsning, og med datakriminalitetsforsikring dekkes de økonomiske konsekvensene om du likevel blir rammet av et dataangrep. Med IT-sikkerhetspakken fra BDO har du videre ingen egenandel på forsikringen.


Hvert år utsettes flere tusen norske virksomheter for dataangrep. Vellykkede angrep kan gi alvorlige konsekvenser, som for eksempel driftsstans eller tap av forretningskritisk informasjon. Til tross for dette er ofte IT-sikkerhet lavt prioritert i de norske virksomheter, særlig blant de små og mellomstore. Det finnes flere ulike forklaringer på denne trenden. De vanligste forklaringene er at 1) IT-sikkerhetstjenester er dyre og 2) IT-sikkerhet er komplisert og vanskelig å forstå.

Vår sikkerhetsløsning:

• tar sikte på å imøtekomme utviklingen i det digitale trusselbildet som virksomhetene står overfor.
• er skreddersydd for selskaper som ønsker økt beskyttelse, men hverken har tid eller ressurser til å ivareta den daglige driften av IT-sikkerheten.
• er fleksibel, vedlikeholdsfri og kostnadseffektiv, noe som gjør at den er spesielt godt egnet for små og mellomstore selskaper.  


BDO Protect er en effektiv og rimelig IT-sikkerhetsløsning som innebærer at virksomheten installerer et program som overvåker, oppdager og nøytraliserer ondsinnet aktivitet. Programmet oppretter en inntrengningsbarriere som sporer alle filer som er aktive på virksomhetens datamaskiner med den hensikt å oppdage ondsinnet aktivitet. Selv avanserte trusler oppdages, inkludert såkalt «fileless malware» og løsepengevirus.

Med BDO Protect:

• vil din virksomhet oppnå kontinuerlig beskyttelse, både med og uten internett-tilkobling.
• overvåker BDO kontinuerlig virksomhetens datamaskiner.
• er BDOs sikkerhetsanalytikere alltid klare til å bistå virksomheten med hendelseshåndtering, dersom virksomheten blir utsatt for et dataangrep.

 

Priseksempel for BDO Protect:

Ansatte: 10 
Pris pr. mnd: kr 780,- (Eksklusiv mva.)


Datakriminalitetsforsikring:

Ved å kombinere If sin datakriminalitetsforsikring med BDO Protect vil forsikringen dekke:
• Egenandelen relatert til et datainnbrudd
• Hendelseshåndtering av BDOs sikkerhetsanalytikere
• Kostnader knyttet til rekonstruksjon av virksomhetens data og systemer
• Det økonomiske tapet – både for din egen virksomhet og forretningspartnerne


Bestill datakriminalitetsforsikring her.  

Bestill BDO Protect her:

Har virksomheten en IT-tjenesteleverandør?:

General Data Protection Regulation (GDPR)

BDO respekterer personvern.

 

 

 

Etter at bestillingen er gjennomført vil BDO sende ut avtaledokumenter og installasjonsfiler. En faktura vil bli sendt ut til den registrerte e-posten i henhold til avtalen. BDO Protect faktureres forskuddsvis pr. mnd.