• Vår tilnærming

Vår tilnærming til IT-sikkerhet

 

Identifisere


Ved hjelp av rådgivning og tekniske sikkerhetstester hjelper vi deg med å identifisere og sikre virksomhetens digitale sårbarheter.

BDO Cybersecurity kan bistå med:
•    risikovurderinger og sikringsrisikoanalyser
•    avdekking av virksomhetens digitale sårbarhet gjennom evaluering av ansatte, prosessene og teknologien
•    påvisning av avvik fra beste praksis, anerkjente rammeverk og formell regulering
•    sikkerhetstesting som sårbarhetsskanning, testing av nettsider og penetrasjonstesting
•    veiledning og råd knyttet til datakriminalitetsforsikring

 

Beskytte

Forebyggende tiltak bidrar til å forhindre tap eller skade. Verdikartlegging, risikovurderinger og risikotoleranse avgjør hvilke tiltak som bør benyttes. BDO Cybersecurity gir råd som sikrer kosteffektive, gode og balanserte tiltak som svarer til kundens verdier og risikoprofil.

BDO Cybersecurity kan bistå med:
•    en markedsledende løsning for endepunktbeskyttelse gjennom tjenesten BDO Protect
•    råd og bistand til herding av systemer og kryptering av data
•    nettfiskeøvelser og scenariobasert trening for å øke ansattes bevissthet rundt sosial manipulering


Oppdage


Vi analyserer IT-systemene og nettverket til våre kunder kontinuerlig for å oppdage ondartet aktivitet. Våre sikkerhetssensorer samler inn nettverkstrafikk og systemaktivitet i sanntid. Ved å benytte maskinlæring og annen teknologi kan våre sikkerhetsanalytikere sammenligne flere kilder og store datamengder. Denne tilnærmingen øker sjansen for å oppdage trusler mot virksomhetens digitale verdier.

BDO Cybersecurity kan bistå med:
•    sikkerhetsovervåkning av nettverk, endepunkter og skytjenester
•    identifisering av eksterne og interne trusler basert på signatur og/eller avvik
•    innsikt i hvor og hvordan dataangrep kan inntreffe ved å benytte digitale «honningfeller»
•    kontinuerlig analyse og etterretning for å støtte identifisering og hendelseshåndtering


Håndtere

Vi er et av landets fremste miljøer for håndtering av dataangrep. Effektiv hendelseshåndtering etter at et sikkerhetsbrudd er avdekket er avgjørende for å avverge eller begrense skaden for virksomheten. BDO Cybersecurity er første private aktør som ble godkjent i Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) kvalitetsordning for hendelseshåndtering.

BDO Cybersecurity kan bistå med:
•    24/7/365 Security Operations Center (SOC)
•    generelle og spesifikke varsler om trusler og sårbarheter
•    hendelseshåndtering både eksternt fra BDO og internt hos kunde
•    teknisk, taktisk og strategisk analyse av skadevare og hendelser


Gjenopprette

Vårt mål er å sørge for at din virksomhet kommer best mulig ut av et dataangrep. Vår innsikt og erfaring hjelper deg som kunde, også etter den akutte fasen. Vi har ekspertise til å bistå både på strategisk og teknisk nivå, og kan representere eller bistå virksomheten i møte med det offentlige eller private tredjeparter.

Dersom en hendelse skulle inntreffe kan BDO bistå med:
•    iverksettelse av beredskapsplaner (Disaster Recovery/Business Continuity Planning)
•    råd og teknisk bistand
•    Anbefalinger til tiltak
•    Strategisk kommunikasjon

Loading...