• Innkjøp og kontrakt

Innkjøp og kontrakt

Innkjøp utgjør en vesentlig del av kostnadene i mange virksomheter. Endringer i konkurransesituasjon og markedsforhold krever nye virkemidler for å sikre virksomhetenes konkurransekraft.
 
Våre rådgivere har lang erfaring fra innkjøp og kontrakt, på strategisk og operativt nivå, fra en rekke bransjer i offentlig og privat sektor. Vi etablerer prosesser som legger til rette for økt verdiskaping, forbedret lønnsomhet og realisering av synergier. Vi samarbeider tett med våre kunder for å sikre kompetanseoverføring, reduserte kostnader og bedre lønnsomhet.

Vi bistår med:

Strategisk rådgivning
• Vurdering av virksomhetens innkjøps- og logistikkfunksjon
• Innkjøpsstrategier
• Tiltak for å forbedre leveransekvalitet og effektivitet
• Global sourcing
• Leverandørmarkedsanalyser
• Outsourcing
• Digitalisering av innkjøpsfunksjonen

Operasjonell rådgivning
• Kommersiell prosjektledelse
• Implementering av forbedringstiltak
• Gjennomføring av forhandlinger
• Kontrakt
• Implementering av IT løsninger
• Kompetanseprogram
• Prosessforbedringer
• Gevinstrealisering