Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
  • Kommunesammenslåing

Vellykket kommunesammenslåing gjennom involvering og samarbeid

BDO bidrar til å utforme landets nye kommuner gjennom å skape motivasjon for endring og sikre trygghet for riktige valg. Sammenslåing av to eller flere kommuner er et komplekst og omfattende arbeid, ofte med ulik kultur og identitet som utgangspunkt. Dette er årsaken til at vi arbeider med omstilling etter «den norske modellen», der involvering og medvirkning mellom politikere, ledelse og medarbeidere er sentralt.

Målet med kommunereformen må være å bruke fellesskapets midler på en bedre måte, ikke å spare penger.

Vi tilrettelegger sammenslåinger slik at kommunen selv, gjennom involvering og samarbeid, skaper forbedringen. De grunnleggende byggesteinene i sammenslåingen er:

  • Omforent og tydelige beskrivelse av hva som ønskes oppnådd, med tilhørende planer
  • Aktivt trepartssamarbeid med involvering for å finne de beste løsningene for fremtiden
  • Hensiktsmessig organisering med god programledelse og -støtte
  • Etablering av arenaer og prosesser for å finne de gode løsningene og legge grunnlaget for varig forbedring
  • Mobilisering av endringskraft og -vilje for å forme fremtidens kommune i fellesskap

Våre rådgivere har solid erfaring fra prosjekter i kommunal sektor. Vi har også knyttet oss til samarbeidspartnere med relevant spisskompetanse.

Sammen kan vi skape fremtidens kommuner

Kommunens politiske ledelse har visjonen, administrativ ledelse har gjennomføringsmyndighet og ressursrammene, mens de ansatte har kunnskapen om mulighetene for forenkling og forbedring.

I tillegg å være rådgiver, vil BDO også kunne innta rollen som ekstern kvalitetssikrer av sammenslåingsprosessen.

En sammenslåing er en unik arena for forbedring og systematisk læring

Vi tilbyr bistand fra A til Å, eller vi kan bistå innenfor utvalgte deler av prosessen, basert på involvering og forbedring for alle parter. Vi har en grunnleggende tro på at omstillinger og sammenslåinger, både i privat og offentlig sektor, blir bedre når ansatte og deres representanter involveres tidlig og omfattende.

Utvikling av gode og innovative løsninger bør ha en vesentlig plass i programmet, og det er i den forbindelse viktig å bygge på erfaringer fra andre for å utvikle gode løsninger i den nye kommunen. Det er gjennom deling av egne ideer og erfaring med andre kommuner at man bygger et læringsmiljø og en læringskultur i den nye kommunen. I vår programmetodikk er det tilrettelagt for systematisk erfaringsspredning.

Vårt mål er å bidra til gode prosesser som skaper motivasjon for endring og grunnlag for begeistring som løfter frem den nye kommunen, samt at det frigjøres ressurser til tjenesteinnovasjon og at det ytes mer tjenester for pengene.