Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
 • Programledelse og programstøtte

Programledelse og programstøtte, basert på offentlig standard og velutprøvd metodikk

Kommunesammenslåing er for stort og sammensatt til å organiseres som ett prosjekt. Det må organiseres som et program bestående av et antall prosjekter som er avhengige av hverandre, og som styres helhetlig og koordinert. For at kontrollspennet for programledelsen skal bli håndterbart, må prosjektene gis større autonomi og myndighet enn det som er vanlig for delprosjekter i et prosjekt.

Vi tar utgangspunkt i en programmodell som bygger på PRINCE2 og Difis prosjektveiviser, og vi tilpasser alltid metodikken til hvert enkelt oppdrag.

Generelt anbefaler vi at kommunene i størst mulig grad bemanner programmet med eget personale. Vi yter bistand ved kapasitetsutfordringer eller bidrar med spisskompetanse ved behov.

Støtte med skreddersydd bistand

En vellykket prosess krever god planlegging, koordinert innsats, kunnskap og erfaringer.
Vi kan blant annet bistå kommunene med:

 • Mobilisering av fellesnemnd med politikere, ledere, ansatte og tillitsvalgte i oppstartsperioden.
 • Utarbeidelse og forankring av styringsdokument og omstillingsavtale for kommunesammen­ slåingen.
 • Eventuelle grenseendringer.
 • Resultatsikring gjennom bruk av arbeidsmetodikk for kontinuerlig forbedring.
 • Prosjektledelse, prosjektveileder og/eller prosjektstøtte.
 • Støtte til program- og prosjektledelsen.
 • Utredninger som beslutningsunderlag for endringer, for eksempel innenfor organisasjon, styringsstruktur, systemer og tjenester.
 • Støtte til administrative delprosjekter innenfor alle kommunens virksomhetsområder; skole, helse, teknisk, kultur, eiendom, støttefunksjoner mv.
 • Støtte av politiske komiteer, eksempelvis innen nærdemokrati, navnevalg, kommunevåpen etc.
 • Løpende bistand innen metodikk og analyse, dokumentasjon, intern­ kommunikasjon, coaching, fasilitering, og som ekstern kvalitetssikrer og sparringspartner.
 • Gjennomføring av innbyggermøter og støtte til god kommunikasjon med innbyggerne.
Loading...