• Due diligence

Due diligence

En finansiell gjennomgang av målselskapet er nødvendig for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag i en transaksjon. Vi bistår kunder med grundige analyser hvor vi avdekker områder forbundet med risiko, og bidrar til økt innsikt og forhandlingsstyrke hos kjøper.

Basert på den strategiske begrunnelsen for en transaksjon, vil våre rådgivere kunne bidra til å se utfordringer, muligheter og gi konkrete anbefalinger til hvordan områder med risiko kan håndteres på best mulig måte.

En selgers due diligence (Vendor Due Diligence) vil gi potensielle kjøpere en rask og grundig innsikt i et selskaps finansielle og skattemessige situasjon. Dette kan bidra til å øke antall budgivere, som igjen kan føre til høyere kjøpspris og færre forbehold i kjøpsavtalen.

Områder som typisk dekkes av en kjøpers og selgers due diligence:

  • Forklare utviklingen i omsetning og kostnader
  • Forutsetninger knyttet til budsjett og prognoser
  • Vurdering av underliggende inntjening
  • Arbeidskapital og netto gjeld
  • Kontantstrøm og investeringsbehov
  • Transaksjoner med nærstående parter
  • Anvendte regnskapsprinsipper og intern kontroll
  • Kvalitet på finansiell informasjon